Grote foto met reizigers

Menu


Advies Vervoerplan 2014 GVB

Tramlijn 25 VictoriepleinDe RAR heeft adviezen en commentaar geleverd op het vervoerplan 2014 van het GVB Amsterdam in de hoop dat er onderdelen aangepast zullen worden in de plannen van het GVB, voor zover deze er voor de Amsterdamse o.v.gebuiker er niet zo gunstig uit zien.

  • Het minder vaak rijden op bepaalde bus/tramlijnen zodat er langere wachtijden ontstaan en met als mogelijk gevolg dat deze bus/tramlijn minder vaak gebuikt wordt en zelfs het gevaar loopt opgeheven te worden. Sommige buslijnen lijken door de lage reizigersaantallen niet te ontkomen aan een lagere frequentie zoals bij buslijn 38 en 64 en voor buslijn 36 in de weekenden.
  • De RAR zet haar vraagtekens bij het opheffen van weinig gebruikte bus/tramhaltes met als argument daarmee het openbaar vervoer sneller te maken. Vooral met betrekking tot de zogenaamde tijdwinst en het daarmee vergroten van de loopafstanden boven de 400m-grens. Volgens de RAR is er meer tijdwinst te behalen bij de verkoop van kaartjes bij toeristische haltes in plaats van kaartverkoop bij de bestuurder zelf. Het opheffen van haltes is enkel te overwegen indien deze dichtbij andere haltes liggen.
  • Het opheffen van voorgestelde tramhaltes vindt de RAR ongewenst vanwege de daardoor onstane lange loopafstanden en ongemakkelijke looproutes.
  • Het opheffen van tramlijn 25 welke volgens de RAR niet nodig is en bij een betere route veel meer reizigers tot dienst zou zijn. De RAR stelt voor deze tramlijn te laten rijden vanaf de Ferdinand Bolstraat via de Ceintuurbaan, Van Baerlestraat, Concertgebouw en vervolgens via de route van lijn 16 en 24 naar het Centraal Station. Zodat meer reizigers in staat worden gesteld de grote Musea's en de Albert Cuypmarkt te bezoeken. Indien lijn 25 gehandhaafd wordt kan deze in de toekomst ook naar de nieuwbouwwijk aan de Omval doorgetrokken worden.
  • Het opheffen van buslijn 46 wegens de tegenvallende reizigersaantallen wordt door de RAR betreurd, het voorstel is dan om de overgebleven lijn 41 het rondje Duivendrecht te laten rijden. Als alternatief stelt de RAR voor om de buslijnen 46 en 49 te combineren tot een buslijn die elk uur vanaf Weesp, via Gaasperplas, Ganzenhoef en Diemen naar het Amstelstation rijdt of anders buslijn 46 te vervangen door een buurtbus.

Daarbij blijft de RAR vasthouden aan 400m-grens voor de bereikbaarheid van haltes opdat iedereen op redelijke loopafstand een ov-halte bij zich in de buurt heeft.

De RAR is ingenomen met het schrappen van de plannen tot ontvlechting van het metro-netwerk, deze plannen zouden extra overstappen betekenen op minder prettig (af)gelegen stations.
Tevredenheid heerst er bij de RAR over het besluit de zomerdienstregeling van 7 weken naar 6 weken te brengen zoals door de RAR al eerder werd voorgesteld.
Evenzo bij het overnenen van de voorstellen tot toevoegen nieuwe haltes in Nieuw-West en Zeeburg.
Om een nog beter oordeel en advies te kunnen geven wenst de RAR extra overleg betreffende de wensen en behoeften van de reizigers op netwerkniveau.

Voor meer en uitgebreider informatie verwijzen we naar de website van de RAR.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT