Grote foto met reizigers

Menu


Aan de vooravond van de Noord-Zuidlijn

Langzamerhand komt de cruciale datum van 22 juli 2018 naderbij.

De datum waarop het gehele Amsterdamse vervoer, maar ook gedeeltelijk het busvervoer van de regio’s Zaanstad, Waterland en Amstelland-Meerlanden aan verandering onderhevig zullen zijn.

De Noord-Zuidlijn (Metro 52) gaat van start en diverse tramlijnen zullen anders gaan rijden of opgeheven worden. De bussen naar Amsterdam Noord zullen hun begin- en eindpunt niet meer op het busstation aan de IJzijde van het CS hebben, maar hun begin-/eindpunt krijgen in de buurt van de haltes Noord en Noorderpark van de Noord-Zuidlijn. Voor de bewoners van Amsterdam Noord betekent dit meestal een extra overstap en veelal ook het verlies van het comfort van een rechtstreekse verbinding.

Reizigers vanuit de Zaanstreek en Waterland zullen ook in veel gevallen moeten over stappen op de NoordZuidlijn om hun reis naar Amsterdam Centraal te vervolgen.

Een pluspunt is echter wel dat het GVB hierdoor (bus) dienstregeling uren overhoudt welke geïnvesteerd kunnen worden in buslijnen die nu onderbezet zijn. Het GVB zal ook een aantal bussen paraat houden bij calamiteiten welke voor kunnen komen tijdens de dienstregeling van de NoordZuidlijn. Onlangs hebben medewerkers van het GVB tijdens een aantal testritten diverse denkbare situaties geoefend en kunnen ervaren hoe de bevindingen van de testreizigers met de nieuwe metrolijn waren. Eind april kreeg de RAR (Reizigersadviesraad) te horen dat wegens beperkingen van de infrastructuur en van het beveiligingssysteem de geplande 5 minuten frequentie in de spits van de Noord-Zuidlijn niet gerealiseerd kan worden, maar dat de metro in plaats daarvan om de 6 minuten gaat rijden. Wij als Rover regio Amsterdam en ook de RAR zetten bij deze frequentieverlaging grote vraagtekens. Vooral bij de overstaprelaties. Want worden deze nog wel gehaald, of moeten reizigers juist een tram, bus of metro aan hun neus voorbij laten gaan? De RAR vraagt dan ook om nieuwe dienstregelingvoorstellen. Vooral de overstapritten vanuit Amstelland, Zaanstreek en Waterland op de NoordZuidlijn zullen door de vervoerbedrijven extra bekeken en gewijzigd moeten worden. Tevens pleit de RAR ervoor om de niet gereden ritten van de Noord-Zuidlijn te compenseren in het bus-tramnetwerk van GVB, Connexxion en EBS met bijvoorbeeld frequentieverhoging.

Rover heeft via de RAR gepleit voor meer beschikbaar materieel gezien de veelvuldige uitval bij metro-, tram- en busdiensten. Daarnaast heeft de RAR een advies gegeven voor een gespreide meerjarenplanning van nieuw materieel zodat een plotselinge uitval van delen van de gehele vloot voorkomen kan worden. Tijdens gesprekken met het GVB hebben Roverleden voorstellen gedaan voor het in stand houden van een reservevloot/buffer van oudere trams en bussen welke nog inzetbaar zijn.

SAM 4661

De komst van de nieuwe metrolijn 52 biedt extra verbindingen met de huidige metrolijnen op Amsterdam Centraal. In de ondergrondse hal waar de metrolijnen op uitkomen zijn de in- en uitcheckpoortjes verplaatst, zodat de looproutes nu ruimer en overzichtelijker zijn geworden. Op één uitzondering na, namelijk het ene poortje dat bestemd is voor reizigers met een beperking, fiets, koffers en kinderwagentjes. Zij moeten komend uit de metro zich diagonaal tussen de andere reizigers door wringen, om bij het extra brede poortje te komen. Hetzelfde geldt voor de slechtziende reizigers komend vanuit het Centraal Station richting de stijgpunten van de metro; ook zij moeten via de belijning diagonaal lopen naar de trap. Een zeer verwarrende situatie die bij calamiteiten zelfs gevaarlijke situaties kan opleveren. Zowel Rover als de RAR vinden een tweede brede poort zeer gewenst en zelfs noodzakelijk, opdat aan beide kanten van de in- en uitcheckrij alle reizigers logischerwijs en zonder oponthoud hun route kunnen vervolgen.

Wij willen de reizigers wijzen op de websites van GVB, Connexxion, EBS en Vervoersregio Amsterdam waar de komende veranderingen te vinden zijn.

www.gvb.nl

connexxion.nl/wat-gaat-er-veranderen/1440

www.ebs-ov.nl/actueel/noordzuidlijn/

www.wijnemenjemee.nl

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT