Grote foto met reizigers

Menu


Ontwikkelingen streekvervoer winter 2018

Het streekvervoer rond Amsterdam wordt gereden door de busmaatschappijen Connexxion en EBS. Connexxion verzorgt het vervoer in de Zaanstreek en in Amstelland/Meerlanden, o.a. Schiphol; EBS rijdt in het z.g. Waterland (Purmerend en omgeving). Door een goede communicatie met beide vervoersbedrijven kan de RAR en Rover vaak instemmen met de voorgestelde vervoersplannen en de door de RAR voorgestelde verbeteringen daarin.

Echter bij nieuwe ontwikkelingen kunnen zich ook kinderziektes voordoen. Zo zijn de dubbeldekkers van Connexxion te hoog om op de tram/busbaan onder de passage van het VU-ziekenhuis te rijden, en zijn er nog steeds discussies over het wel of niet stoppen bij de halte van het nieuwe metrostation Noorderpark van de Noord/Zuidlijn. We hopen op spoedige positieve ontwikkelingen.

SAM 4031

EBS is heel tevreden met de twee rijrichtingen op de busbaan naar Purmerend. En dankzij een kleine wijziging van de route van de Buurtbus 419 (extra halte Ilpendam en frequentie van 1,5 uur i.p.v. 2 uur) trekt deze nu ook meer klanten.

Echter tijdens het Consumentenplatform van Connexxion Amstelland/Meerlanden met de leden van de RAR kwam uit een tussentijdse evaluatie van zowel de vervoerder als de Vervoerregio en de RARleden naar boven dat de uitvoering van de concessie in de maanden december 2017 en januari 2018 beneden peil was. Het monitoringsonderzoek van het onderzoeksbureau Vitence bevestigde dit. Vanuit de reizigers kwamen veel klachten; maar ook de vervoerder had te kampen met technische problemen en het niet goed uitvoeren van de dienstregeling. Er is veel rituitval geconstateerd en 10 % vertragingen bij rijden van de dienstregeling. Ook infrastructurele werkzaamheden zorgden voor veel omrijden en vertragingen.

Doordat de vervoerder Connexxion niet kon voldoen aan de eisen van de concessie is er door het DB van de Vervoerregio besloten tot het opleggen van een boete van € 400.000 met de eis dat er op 15 februari een verbeterplan ligt welke op 1 maart 2018 ingaat. Het geld moet ten gunste komen van het OV. ROVER Regio Amsterdam is hier niet mee eens en vindt dat de gelden terecht moeten komen bij de gedupeerde reizigers. Door het ver-R-netten (versnellen) van de routes zijn diverse haltes opgeheven waardoor vooral oudere reizigers de dupe zijn geworden en door langere loopafstanden naar een andere vorm van vervoer moeten zoeken. Wij hopen op spoedige verbetering.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT