Grote foto met reizigers

Menu


Amputatie metro 53

Onlangs heeft de Vervoerregio Amsterdam een studie bekendgemaakt om metro 53 in te korten tot metrostation Van der Madeweg. Dit betekent dat metro 53 een pendellijn wordt tussen metrohalte Van der Madeweg en eindhalte Gaasperplas. Op Van der Madeweg moet dan overgestapt worden op lijn 54 van en naar het Centraal Station.

Zilvermeeuw  M5 Van der Madeweg

Voor Rover afdeling Regio Amsterdam is het onacceptabel dat op deze wijze het oostelijk gedeelte van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost de directe verbinding met de binnenstad en het Centraal station ontnomen wordt. Juist in dit gebied bevinden zich diverse bedrijven, waaronder een hotel, de campus Diemen-Zuid, de hogeschool Inholland; bovendien zal hier de nieuwe woonwijk Hollandpark verrijzen.

Vanwege nieuwe Europese normen en richtlijnen voor de veiligheid zullen er in de tunnel tussen Centraal en Amstel maximaal 20 metro’s per uur mogen rijden, en volgens de stadsregio is kan dat alleen als er slechts twee metrolijnen overblijven van de huidige drie.

Indien er dan toch een lijn ingekort moet worden, met de bijbehorende verplichte overstap, dan is het inkorten van lijn 51 tot het metrostation Spaklerweg volgens Rover Regio Amsterdam een ingreep die voor een veel kleinere groep passagiers nadelig is.

De reizigers van metro 51 hebben dan namelijk de mogelijkheid om zowel met metro 54 als met metro 53 de binnenstad en het centraal station te bereiken; de hogere gezamenlijke frequenties houdt de wachttijd beperkt.

Daarnaast krijgen de reizigers vanaf station Amsterdam Zuid en de RAI er medio 2018 een extra reismogelijkheid naar het centrum van Amsterdam, namelijk de Noord-Zuidlijn. Dat zal lijn 51 minder druk maken dan lijn 53, wat eens te meer pleit voor het knippen van lijn 51 in plaats van lijn 53.

Wij hopen dat de vervoerregio het door de Reizigers Adviesraad (RAR) uitgebrachte advies (PDF) over de studie ter harte zal nemen.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT