Grote foto met reizigers

Menu


Opheffing halte Rokin/Munt

Het zal de dagelijkse tramreizigers van tramlijnen 4, 9, 14, 16 en 24 wel opgevallen zijn dat de tramhalte Rokin/Munt niet meer als vaste halte is opgenomen in de tramrit.

SAM 3124

Zowel Rover als de Resigers Adviesraad (RAR) zijn hier niet over te spreken, daar deze halte juist op toeristisch en recreatief gebied (Kalverstraat en Bloemenmarkt) zo belangrijke functie heeft. Dit is ook tijdens de feestdagen (van 17 november 2015 t/m 3 januari 2016) gebleken, want in deze periode was de tramhalte tijdelijk teruggekeerd. Van dit besluit was Rover niet op de hoogte gebracht en er heeft dan ook geen inspraak plaats gevonden.

Rover heeft hierover uitleg gevraagd aan de Amsterdamse gemeenteraad, maar geen bevredigend antwoord ontvangen. Juist deze halte heeft dagelijks zo’n 2800 instappers en 2400 uitstappers per dag welke nu gedupeerd worden. Zij moeten nu uitstappen bij het Spui, het Rembrandtplein of de Vijzelstraat. Tijdens de wegwerkzaamheden aan het Rokin zien we dat de halte Spui (richting Dam en Centraal station) weer vervangen wordt door de halte Rokin/Munt. Rover regio Amsterdam roept de gemeente Amsterdam dan ook op dit plan te herzien.

In verband met de komst van de Noord/Zuidlijn wordt er gewerkt aan het plan de Rode Loper: Een ambitieus plan om de toegang van de binnenstad van Amsterdam vanaf Centraal station tot aan het Weteringcircuit (een routeonderdeel van de Noord/Zuidlijn) hoogwaardig en gebruiksvriendelijk te maken. Dus meer verblijfsruimte voor de voetganger en fietser en minder voor het verkeer inclusief het openbaar vervoer, zoals nu blijkt. Amsterdam verwacht n.l. met de komst van de Noord/Zuidlijn nog meer bezoekers te ontvangen welke vanaf het Centraal Station een looproute wordt aangeboden met veel ruimere trottoirs en luxe uitstraling.

SAM 3127

Echter hierbij wordt voorbij gegaan aan de wat oudere bewoners, bezoekers en recreanten van Amsterdam die de langere loopafstanden waarschijnlijk als onprettig zullen ervaren. En zoals zo vaak gezegd zien Rover en de RAR bij het opheffen van haltes het openbaar vervoer minder aantrekkelijk worden, en daardoor ook minder reizigers trekken. Aan de andere kant is voor veel mensen het openbaar vervoer juist te langzaam; zij nemen daarom bijvoorbeeld de fiets. Het is waar dat dit dilemma geen kant en klare oplossing kent, maar met het opheffen van een zo belangrijke halte als Rokin/Munt is in de ogen van Rover Regio Amsterdam helemaal niets of niemand gediend.

Lees hier het advies van de RAR.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT