Grote foto met reizigers

Menu


RAR adviezen jaarregelingen 2015

In december 2014 hebben afgevaardigden van de Rover afdeling Regio Amsterdam en overige leden van de Reizigers adviesraad zich gebogen over de dienstregelingen 2015 in Amsterdam en omstreken. Naar aanleiding hiervan zijn adviezen uitgegaan naar directie van GVB, EBS, Connexxion en stadsregio Amsterdam.

EBS - Waterland

In eerder overleg met de EBS is gesproken over aanpassingen van de dienstregeling i.v.m. enkele routewijzingen, oplevering busstation Tramplein Purmerend en de verhuizing van de bushalte Prins Hendrikplantsoen naar het busstation IJ-zijde. Met de wijzingen voorgesteld in de dienstregeling voor 2015 kan de RAR instemmen.

Connexxion - Amstelland en Meerlanden

De RAR heeft eind juni een advies gegeven op het vervoerplan Amstelland en Meerlanden. Op basis van dit plan wordt de dienstregeling 2015 uitgewerkt. Ondanks het late tijdstip (eind november 2014) van voorleggen van deze nieuwe dienstregeling 2015 aan de RAR en ondanks een foute vermelding van de frequenties van lijn 300, kan de RAR instemmen met deze dienstregeling. Echter wel met het verzoek de plannen en dienstregelingen eerder ter beoordeling op te sturen.

Connexxion - Zaanstreek

Evenzo heeft de RAR een advies uitgebracht op het vervoerplan Zaanstreek 2015. In goed overleg met Connexxion heeft de daarop voorgestelde dienstregeling Zaanstreek 2015 de instemming van de RAR gekregen.

GVB – Amsterdam

De RAR heeft geconstateerd dat de ontwerp dienstregeling 2015 voldoet aan het programma van eisen en aan het vervoerplan stadsregio Amsterdam. Ook voor deze dienstregeling heeft de RAR een advies uitgebracht en geconstateerd dat er diverse frequenties zijn verhoogd (bus 35, 36, 37 en bus 60) en verbeteringen zijn aangebracht in de overgang van nachtnet op dagnet. Echter ook frequentieverlagingen en opheffingen van lijnen. Dit wordt door de RAR betreurd en heeft daar haar bedenkingen over. Het verzoek aan het GVB is dan ook om in de loop van 2015 met een evaluatie te komen van de genomen wijzingen op de reizigersaantallen.

 

Dienstregeling_lijn_5

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT