Grote foto met reizigers

Menu


RAR adviezen tarieven 2015

In december 2014 hebben afgevaardigden van de Rover afdeling Regio Amsterdam en overige leden van de Reizigers adviesraad zich gebogen over tarieven en kaartsoorten 2015 in Amsterdam en omstreken. Naar aanleiding hiervan zijn adviezen uitgegaan naar directie van GVB, EBS Waterland, Connexxion ZaanstreekConnexxion Amstelland-Meerlanden en stadsregio Amsterdam.

De RAR ziet de Regio Amsterdam als één vervoersgebied, en hecht veel waarde aan gelijke tarieven voor het gehele vervoersgebied in en rond de stadsregio Amsterdam.

De RAR accepteert een verhoging van 1,14% voor opstaptarief en km-tarief.

Voor de Regio Amsterdam komt dit opstaptarief op €0,88 (€0,58 leeftijdskorting), echter het km-tarief varieert tussen € 0,141 en € 0,152, afhankelijk van het vervoerbedrijf. De RAR adviseert voor de Regio Amsterdam één kilometerprijs. Daarnaast adviseert de RAR het laten vervallen van het basistarief bij overstappen op een andere vervoerder binnen de stadsregio nog voor de invoering van de nieuwe tarieven.

De RAR gaat akkoord met de geringe verhoging van het Regio Noord Zone abonnement (0,735%).

De RAR adviseert voortzetting van het nieuwe Amsterdam Region Day Ticket kaartje en hoopt dat de gezamenlijke vervoerders hier over eens kunnen worden. Ook de prijs van €13,50 dient gehandhaafd te worden.

De RAR ziet graag het Amsterdam Travel Ticket (trein en bus) van NS en GVB graag uitgebreid met meerdere vervoerders zodat het gebied uitgebreid kan worden tot binnen de stadsregio. Zo’n tweede combi-ticket voor de regio zou dan wel duurder kunnen zijn.

De RAR verwacht van de Stadsregio een actieve rol om te komen tot een afstemming van diverse abonnementen in de regio tot een eenduidig systeem.

Ook maakt de RAR zich zorgen over het grote aantal reisprodructen die binnen de regio te verkrijgen zijn. De reiziger kan nu kiezen tussen bijna 90 verschillende kaartjes en/of producten. Waarbij elk vervoerbedrijf zijn eigen producten aanbiedt maar die van een ander niet accepteert (regionale zonneabonnementen en de Amsterdam Region Day Ticket zijn positieve uitzonderingen). Meer samenwerking en gezamenlijkheid in reisproducten is gewenst.

De RAR blijft pleiten voor een vermindering van kaartverkoop in het voertuig want juist dat levert veel oponthoud bij de haltes. Dit zou in onze ogen veel effectiever zijn dan het opheffen van haltes zoals het GVB wil.

Het losse éénuurskaartje kan wat betreft de RAR verhoogd worden tot €3,00 om de geldhandeling eenvoudiger te maken. Dan kan voor het GVB het kilometertarief minder verhoogd worden.

Daarnaast wil de RAR dat het nachttarief van het GVB zonder extra oplaadhandelingen gebruikt kan worden.

Van het EBS verwacht de RAR een aanpassing van het daluren abonnement van korting op het kilometertarief maar een korting van 40%.

De komst van dalurenkortingsabonnementen en het kinderkaartje van Connexxion ziet de RAR met belangstelling tegemoet.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT