Grote foto met reizigers

Menu


RAR advies Vervoerplan Amsterdam 2015 (GVB)

De reizigersadviesraad heeft in april-mei 2014 haar mening en advies gegeven over het Vervoerplan Amsterdam 2015 aangaande het openbaar vervoer in Amsterdam.

Ondanks een toename van de reizigers-aantallen snijdt het Vervoerplan op diverse punten in frequentie, lijnvoering en het aantal haltes. Dit tot grote ontevredenheid van de Reizigers Adviesraad; zij hecht grote waarde aan een fijnmazig openbaar vervoersnet waarbij ook bij de minder bezette lijnen een frequentie van minimaal 2 X per uur gewaarborgd blijft.

Daarnaast ziet de raad graag zwart op wit, in cijfermateriaal, wat het opheffen van haltes vorig jaar aan reistijd heeft opgeleverd en hoe deze winst is verwerkt in de dienstregelingen.

De adviezen voor 2015 zijn:

 • Het opnieuw opheffen van buslijnen en beperking van ritten van buslijnen 22, 36, 61, 63, 64 brengt het fijnmazig ov in een neerwaartse spiraal (sterfhuisconstructie). Deze voorstellen vindt de RAR onaanvaardbaar. Indien een buslijn minder vaak rijdt of de route ervan wordt ingekort gaan er minder passagiers gebruik van maken en dat is dan weer een reden om zo’n buslijn op te heffen (zoals de buslijnen 42, 43 en 46 in 2014).
 • De frequentieverhoging van buslijn 33 in de tegenspits-richting is zinvol; dit i.v.m. de verwachte inkorting van de EBS-buslijnen tot het Buikslotermeerplein.
 • Geen inkorting buslijn 21, o.a. door overschrijding van de 400 m grens en de nadelige gevolgen voor diverse reizigers.
 • Een goed en constructief overleg tussen GVB, Connexxion en Stadsregio voordat er integratie van lijnen en tarieven plaats vindt op de z.g. Schiphol-lijnen en de lijnen 62 en 199. De reiziger mag hier niet de dupe van worden.
 • Geen opheffing van haltes daar het in de praktijk absoluut geen winst oplevert voor de reistijd en de reiziger noodzaakt tot langere looptijden en loopafstanden. Reistijdwinst is te behalen door verbetering van de infrastructuur voor het OV (bijv. vrije banen), het beter afstellen van de verkeerslichten, consequent gebruik van vrije bus- en trambanen, weinig tot geen kaartverkoop op de wagen.
 • De RAR kan enkel instemmen met frequentieverlaging bij de metro tot een kwartierdienst tijdens de avonden vanaf 20.00 en in de weekenden voor 9.00 uur. Daarnaast bij elke kwartierdienst een gegarandeerde overstap tussen de metrolijnen 50 en 53 op het station Van der Madeweg.
 • Bij de te verwachten werkzaamheden aan het metrospoor in 2015 en in 2016 voorziet de RAR voor de reizigers veel overlast, meer overstappen langere reistijden en onbereikbaarheid van diverse metrohaltes. De RAR vreest daardoor zelfs reizigersverlies voor de Metro. Het advies is daarom om tijdig de tijdstippen van de werkzaamheden vast te leggen en de plannen rond te hebben voor het vervangend vervoer.
 • De voorgenomen frequentieverlaging in de avonduren voor tramlijn 9 is onacceptabel en de dienstregelingen van tram 1,2 en 5 moeten beter op elkaar afgestemd worden.
 • Bij opheffing van doordeweekse ritten van de nachtbus adviseert de RAR terugkomst van vroege en late ritten van het overig materieel met aansluiting op vroege en laatste treinen.
 • Voor vermindering van de exploitatiekosten van bussen rijdend door bedrijfsterreinen wordt crowd funding en of adoptie geadviseerd.
 • In het algemeen bij opheffing van lijnen, haltes en bij vermindering/inkorting van frequenties en lijnen vindt de RAR dat deze voorstellen vergezeld moeten gaan met een onderbouwing van cijfers.

De RAR hoopt dat met deze adviezen het voorgenomen Vervoersplan aangepast kan worden tot voordeel van de reiziger.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT