Grote foto met reizigers

Menu


RAR adviezen juni t/m november 2013

De RAR heeft in juli jl ingestemd met het verlenen van een financiële bijdrage uit het innovatiefonds aan een particulier OV initiatief. Het gaat hierbij om een pilotproject voor aanvullend fijnmazig openbaar vervoer in Amsterdam -Zuidoost. De RAR stelt hierbij wel de voorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van het huidige reguliere OV en dat dit project na afloop ook geëvalueerd wordt.

Op het actieplan sociale veiligheid Waterland 2014 van het EBS heeft de RAR een positief advies gegeven; en ziet een positieve evaluatie graag tegemoet.

Na een overleg met Connexxion waarbij de RAR diverse aandachtspunten heeft ingebracht en waarop Connexxion heeft toegezegd hier aandacht aan te besteden heeft de RAR ook ingestemd met het jaarplan Sociale Veiligheid Amstelland en Meerlanden 2014. De RAR ziet de evaluatie graag met controleerbare gegevens en meetbare resultaten tegemoet.

 

Voor nadere details zie www.rar-stadsregioamsterdam.nl

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT