Grote foto met reizigers

Menu


Afscheid nemen van haltes en routes

Ondanks de positieve inzet en het coöperatief overleg van Rover Regio Amsterdam in de RAR met de drie vervoersbedrijven, zijn er door onverwachte en onverklaarbare redenen en besluiten (onduidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is) in het afgelopen jaar diverse opgeheven haltes te betreuren, zoals de halte Munt, halte Overtoomse Sluis, en de haltes Postjesweg, van Kinsbergenstraat en de halte Jan Evertsenstraat.

Lijn 7

De laatste drie haltes waren gelegen in de Witte de Withstraat welke als tramroute van tramlijn 7 is opgeheven.

SAM 4026

De woonwijk de Krommerdt heeft hiermee een verbindende route verloren en is nu aangewezen op de haltes W.Schoutenweg/Hoofdstraat, halte Witte de Withstraat en de halte Admiraal de Ruyterweg (tram 12, 13 en 14). Deze haltes vergen een extra loopafstand van 400 – 500 meter.

Maar dat is nog niet alles.

In de Witte de Withstraat moesten plotseling na het opheffen van de haltes, in allerijl vier verkeersdrempels gelegd worden want door het ontbreken van de tramrails kreeg de automobilist nu letterlijk en figuurlijk vrij (race)baan. Dit resulteerde op 30 augustus in een ernstig ongeluk. De voormalige tramroute zorgde voor een redelijke veilige verkeersafhandeling, nu is deze straat één rechte autobaan geworden welke uitnodigt tot extra gas geven. Laten we hopen dat hier lering uit getrokken wordt en dat openbaar vervoer niet alleen zorgt voor beter bereikbare wijken maar ook voor meer verkeersveilige wijken.

Lijn 14

Nog een half jaar te gaan en dan klinkt voor tramlijn 14 een bijna gehele zwanenzang. De tramlijn wordt vanaf de halte Sloterpark via Plein 40 – 45, Burgemeester de Vlugtlaan, Bos en Lommerweg, Admiraal de Ruyterweg, Bilderdijkstraat, Elandsgracht, Rozengracht en Dam opgeheven. De route Flevopark via Artis naar Centraal station blijft over. Een flinke aderlating voor de reiziger die nu vooral vanaf Amsterdam (nieuw) West zijn/haar directe verbinding via de Dam met het centrum van Amsterdam kwijtraakt.

SAM 3849

Wat te doen vanaf 22 juli 2018 met de invoering van de Noord-Zuidlijn?

Van Oud-West naar Leidseplein via nieuwe tramlijn 19 zonder overstap.

Vanaf omgeving Plein 40 – 45 via bus 21 rechtstreeks naar Centraal station.

Overstappen:

Vanaf omgeving Plein 40- 45: tram 7 daarna overstappen via Kinkerstraat/Elandsgracht op tramlijn 17.

Vanaf omgeving Plein 40- 45: na gemiddeld 650 meter lopen, tram 13 naar de Dam en het Centraal station.

En voor de tramliefhebbers zijn vooral de iconische haltes aan weerszijden van het Koninklijk paleis op de Dam te betreuren echter ... heeft Amsterdam nog een Historische tram die daar zijn halte kan krijgen?

Nieuwe tramlijn 19 vervangt gedeeltelijk huidige tram 9

De bewoners van Amsterdam-Oost en Diemen raken hun directe verbinding met Amsterdam centrum en Centraal station kwijt. De nieuwe tramlijn 19 rijdt via de Middenweg, Alexanderplein, Weteringschans, Leidseplein, Marnixstraat, de Clercqstraat, Admiraal de Ruyterweg naar het station Sloterdijk.

Wat te doen vanaf 22 juli 2018 met de invoering van de Noord-Zuidlijn ?

Overstappen van tramlijn 19 op het Alexanderplein op tramlijn 14

Overstappen van tramlijn 19 bij metrohalte Weesperplein op de metro’s 51,53,54

Overstappen van buslijn 40 bij station Amsterdam Amstel op de metro’s 51, 53, 54

Overstappen van buslijn 37 bij station Amsterdam Amstel op de metro’s 51, 53, 54

Fiets kopen en fietsen naar het station Amsterdam Amstel en hopen op een stallingsplekje.

Meer veranderingen vanaf 22 juli in het Amsterdamse openbaar vervoer zijn te vinden op de GVB website www.gvb.nl/vervoer/lijnnummering . De toekomstige lijnenkaart is te downloaden en te vergroten met het gelijktijdig indrukken van control- en altknop.

Nieuwe trams, langere loopafstanden

Op 20 juli 2017 heeft een delegatie van Rover regio Amsterdam, samen met andere leden van de RAR, een bezoek gebracht aan de remise Lekstraat om de mock-up (voorbeeld) te beoordelen van de komende nieuwe trams van het GVB. Over het algemeen gaf de mock-up een goede indruk.

Wat betreft het verwachte gebruik van de tram door slechtziende reizigers waren er hier en daar nogal wat opmerkingen. Het contrast tussen de kleuren van in-en exterieur kan scherper, geluidssignaal aan de buitenkant van de deuren, leuningen bij de deur en de vasthoudstangen een fellere kleur, plus geluidssignaal bij het indrukken van de stopknop.

Aan de steeds oudere passagier met eventuele mobiliteitsbeperking en passagiers met kinderwagens lijkt voldoende aandacht besteed te worden. Er zijn gereserveerde plaatsen, echter de beenruimte bij deze plaatsen is onvoldoende, de overige beenruimte voldoet. Onduidelijk was nog de beschikbare ruimte om met rolstoel/kinderwagen te manoeuvreren en een rolstoel eventueel vast te zetten. Er zijn voldoende displays, echter voor het halteren zien wij liever het rode woordje STOP dan een rode stip.

Daarbij zou het prettig zijn de cijfers en letters aan de voor-, zij- en achterkant van de tram uit te voeren in wit of oranje ledverlichting voor een goede leesbaarheid. Wij hebben voorkeur voor stoffen bekleding, getint glas met anti-krasfolie, kwalitatief goede camera’s voor de bestuurder van de tram voor een goed overzicht in de tram tijdens de rit; airco’s en verwarmingssystemen die naar behoren functioneren.

SAM 3832

Maar… voordat deze trams gaan rijden doemen er ook minder mooie veranderingen op: haltewijzigingen, het weghalen van tramrails en zelfs het opheffen van een tramlijn. Een deel van deze toch essentiële wijzingen zijn niet voorgelegd aan de RAR en worden derhalve zonder advies van de RAR doorgevoerd. Hierover is ROVER regio Amsterdam niet te spreken.

Sinds de invoering van de wet WP2000 zijn vervoerders en opdrachtgevers verplicht advies over routes en reisvoorwaarden in te winnen bij Reizigersadviesraden zoals RAR, Rocov en anderen (WP2000, Hoofdstuk 2, artikel 27). Het laatste jaar wordt daar in Amsterdam te veel de hand mee gelicht, zulks in strijd met de wet. Voorbeelden daarvan zijn de opheffing van de haltes Munt en Overtoomse Sluis tram 1, en de opheffing van tram 16 wegens werkzaamheden (maart-oktober 2017).

Daar komt nu bij:

Verplaatsen tramhalte Ceintuurbaan lijn 4 in noordelijke richting, nabij Albert Cuypstraat. Hierbij vervalt de overstap met tramlijn 3 en wordt de extra looproute naar deze tram ongeveer 750 meter.

Haltewijzigingen Frederiksplein en Stadhouderskade. Hierbij wordt de molenwiekvariant toegepast welke ook gerealiseerd wordt bij het Leidseplein. Dat wil zeggen per elke rijrichting één halte voor of na een kruispunt. Ook deze wijziging treft tramlijn 4 naast tramlijn 7 en 10. Daarvoor wordt halte Stadhouderskade, Westeinde van tram 4 opgeheven.

Met de voorgenomen en vastgestelde routewijziging van tram 7 per zomer 2018 zal de route via Witte de Withstraat opgeheven worden en verlegd worden naar Postjesweg/Hoofdweg. (extra looproute 500 meter ). Nu is ook besloten de tramrails te verwijderen, terwijl deze redelijk nieuw zijn en bij calamiteiten (ongelukken e.d.) gebruikt kunnen worden om de dienstuitvoering te continueren.

Resumerend lijkt het erop dat na tramlijn 25 en tramlijn 16 nu ook tramlijn 4 in het hoekje zit waar de klappen vallen. Het kan toch niet zo zijn dat onder het mom van doorstroming van vervoersstromen de ov-klanten geofferd worden en geconfronteerd worden met grotere loopafstanden en tijdrovende overstappen.

 

 

 

 

Staan in Metro’s en Trams

Wie kiest voor het openbaarv ervoer als alternatief voor het staan in de file, komt in Amsterdam vaak bedrogen uit. Vooral in de metro en in de tram is het staan tijdens de rit.

SAM 3823

Metro 51 is meestal al volgeladen bij het startstation Amsterdam C.S., metro 50 vanaf station Sloterdijk is ook al aardig gevuld met passagiers, en de trams rijdend in de binnenring van Amsterdam puilen flink uit.

Zoals Rover al zo vaak zegt: “Amsterdam kent geen daluren”; het is altijd spitsuur in Amsterdam met als gevolg overvolle trams met weinig comfort voor de passagiers. De reizigersgroei binnen het O.V. van Amsterdam is voor het GVB met het huidige materieel nauwelijks op te vangen.

Jammer genoeg zijn ook hier oude schoenen eerst weggegooid voordat er nieuwe komen; zie 13 oudere trams die volgens de RAR nog inzetbaar waren.

Nu de reizigersgroei groter is dan verwacht, worden ook de noodzakelijk reservetrams voor calamiteiten regelmatig ingezet. Dit betekent problemen bij het invullen van het onderhoudsschema. Door te weinig rustige momenten (daluren) overdag krijgen trams vaak ’s avonds en ’s nachts een onderhoudsbeurt, hetgeen weer extra financiële kosten met zich meebrengt.

Groot materieeltekort

Er zijn nieuwe trams besteld, maar voorlopig rijden deze nog niet. Een (reserve) aanschaf van 5 extra metrostellen binnen de bestelling van de laatste serie nieuwe metrovoertuigen is door de vervoersregio Amsterdam afgewezen. Verwacht wordt een groot materieel tekort bij het starten van de nieuwe Noord-Zuid lijn. Het GVB heeft als tussenoplossing het verwijderen van een aantal zitplaatsen in trams en metro; echter deze onsympathieke oplossing zal slechts van korte duur voldoende zijn.

Amsterdam heeft grootse plannen voor meer woningbouw aan de randen van Amsterdam en wil daarbij het autoverkeer terug dringen in de stad. Dit betekent in de toekomst nog meer vraag naar snel en betrouwbaar openbaar vervoer.

SAM 3819

Het huidige materieelbestand kan aan deze vraag niet voldoen, en daarom heeft de RAR hierover een speciale (brand)brief geschreven aan de portefeuillehouder Openbaar Vervoer, de heer P.J.M.Litjens, om op korte termijn een ruimer budget beschikbaar te stellen voor aanschaf en uitbreiding van het aantal railvoertuigen.

Kortom: Wie A zegt van Amsterdam, moet ook B zeggen van Beter openbaar vervoer; en daar dan de financiële consequenties voor dragen.

Onderzoek in plaats van overstap

Met de komst van de Noordzuidlijn zullen veel reizigers komend uit de regio Zaanstreek en Waterland richting Amsterdam een gedwongen of vrijwillige overstap gaan nemen op de Noord/Zuidlijn.

Twee Zaanse buslijnen van Connexxion die doorrijden tot Amsterdam C.S. zullen aansluiting krijgen op metrostation Noord en Noorderpark. Deze aansluitingen zijn vermeld in het vervoerplan van Connexxion. Echter hiervoor zijn aanpassingen noodzakelijk bij de toe- en afritten naar de IJtunnel.

 SAM 3689

Het blijkt dat de vereiste aanpassingen bij de halte Noorderpark ruimtelijk te realiseren zijn; echter deze zijn ze niet op tijd klaar, wanneer de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk gaat rijden.

Deze vertraging en misrekening is te wijten aan de zg. ambtelijke molens. Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van de aanpassingen was gereed eind 2015, maar is pas besproken op 1 december 2016 met als conclusie weer een nieuw onderzoek naar aanpassing van de effecten.

Rover, RAR en Connexxion vinden onbegrijpelijk dat een metroproject van ruim 20 jaar nog niet op tijd klaar kan zijn.

Connexxion heeft al aangegeven niet langs de metrohalte Noorderpark te zullen rijden als de toe-ritten naar de IJtunnel niet klaar zijn.

Zo worden reizigers uit de Zaanstreek maar ook uit Amsterdam-Noord weer een aansluiting ontnomen die ze wel beloofd is, en in het bijzonder de beloofde korte reistijd.

De RAR heeft hierop gereageerd en vraagt naar een manier om toch nog op tijd deze aansluiting gereed te krijgen.

Amputatie metro 53

Onlangs heeft de Vervoerregio Amsterdam een studie bekendgemaakt om metro 53 in te korten tot metrostation Van der Madeweg. Dit betekent dat metro 53 een pendellijn wordt tussen metrohalte Van der Madeweg en eindhalte Gaasperplas. Op Van der Madeweg moet dan overgestapt worden op lijn 54 van en naar het Centraal Station.

Zilvermeeuw  M5 Van der Madeweg

Voor Rover afdeling Regio Amsterdam is het onacceptabel dat op deze wijze het oostelijk gedeelte van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost de directe verbinding met de binnenstad en het Centraal station ontnomen wordt. Juist in dit gebied bevinden zich diverse bedrijven, waaronder een hotel, de campus Diemen-Zuid, de hogeschool Inholland; bovendien zal hier de nieuwe woonwijk Hollandpark verrijzen.

Vanwege nieuwe Europese normen en richtlijnen voor de veiligheid zullen er in de tunnel tussen Centraal en Amstel maximaal 20 metro’s per uur mogen rijden, en volgens de stadsregio is kan dat alleen als er slechts twee metrolijnen overblijven van de huidige drie.

Indien er dan toch een lijn ingekort moet worden, met de bijbehorende verplichte overstap, dan is het inkorten van lijn 51 tot het metrostation Spaklerweg volgens Rover Regio Amsterdam een ingreep die voor een veel kleinere groep passagiers nadelig is.

De reizigers van metro 51 hebben dan namelijk de mogelijkheid om zowel met metro 54 als met metro 53 de binnenstad en het centraal station te bereiken; de hogere gezamenlijke frequenties houdt de wachttijd beperkt.

Daarnaast krijgen de reizigers vanaf station Amsterdam Zuid en de RAI er medio 2018 een extra reismogelijkheid naar het centrum van Amsterdam, namelijk de Noord-Zuidlijn. Dat zal lijn 51 minder druk maken dan lijn 53, wat eens te meer pleit voor het knippen van lijn 51 in plaats van lijn 53.

Wij hopen dat de vervoerregio het door de Reizigers Adviesraad (RAR) uitgebrachte advies (PDF) over de studie ter harte zal nemen.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT