Grote foto met reizigers

Menu


Zienswijze op het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de Concessie Zaanstreek-Waterland

ROVER, afdeling regio Amsterdam heeft bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA) een zienswijze ingediend op het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de Concessie Zaanstreek-Waterland.

SAM 4825

Rover mist bij het Programma van Eisen (PvE) een ambitieniveau voor het gebruik van het OV, ziet "zero emissie" als iets anders dan het vervangen van een dieselbus door een electrische bus, mist een integraal tariefsysteem, en breekt een lans voor de ontslauitende lijnen.

Lees de meer in de volledige zienswijze (PDF).

De lusten en lasten van de Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn verovert langzamerhand zijn plek in het openbaar vervoer van Amsterdam.

SAM 4806

Veroveringen kennen vaak winnaars en verliezers, de winnaars profiteren van een metrolijn 52 die zeer op tijd rijdt en bijna geen calamiteiten laat zien, de verliezers zijn de reizigers van de overige metro’s: Sinds de start van de Noord/Zuidlijn rijdt kampen de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 met dagelijkse rit-uitval; de reizigers van deze lijnen betalen de prijs met een wel zeer oncomfortabel en onbetrouwbaar dagelijks ritje.

De Noord/Zuidlijn wordt gereden door de nieuwe metrostellen M6, geleverd in 2012 en sinds 2015 regulier ingezet. Het oudere materieel op de andere lijnen vraagt veel onderhoud, dus heeft het GVB om tijd te winnen voor onderhoud en renovatie besloten om voorlopig met kortere metrostellen te rijden van het type CAF metro’s in combinatie met de M5 modellen. Deze maatregel van inzet van kortere metro’s zou dan met de regelmatige vervanging van de overige gerenoveerde metrostellen moeten resulteren in een betrouwbare en regelmatige dienstuitvoering. Althans dat is de theorie.

SAM 4819

In de praktijk heeft dit plan nog veel kinderziektes en worden de reizigers geconfronteerd met veel rit-uitval, vertragingen en nauwelijks ruimte om comfortabel te reizen. De metrorit wordt veelal staande gereden. De metro’s 53 en 54 zijn in de spitsuren overvol en de overstap op de van der Madeweg gaat regelmatig mis door vertraging; daarbij is de overstap van metro 50 op metro 53 in beide richtingen zeer stressvol door de inzet van kortere metrostellen op lijn 53 en blijven soms passagiers achter op perrons omdat er geen plaats meer was in de metro. Ook metrolijn 54 richting Gein laat overvolle treinen zien.

SAM 4798

Rover vindt dat reizigers niet de dupe mogen worden van een beleid waarvan de dienstuitvoering van alle overige metrolijnen afhankelijk wordt gesteld van de dienstuitvoering van de Noord/Zuidlijn. We zien nu het resultaat wanneer er te weinig Metromaterieel is (besteld) om de reiziger op tijd en comfortabel te laten reizen en het falen hiervan.

Verder is er, dank zij de klachten van de bewoners, gesprekken van Rover en RAR met het GVB en de Vervoerregio besloten om de dienstregeling van de bussen 34 en 35 in Amsterdam Noord zo veel mogelijk met gelede bussen te gaan rijden.

SAM 4825

Daarentegen wordt de “tijdelijke” opheffing buslijnen 30 en 31 in Landelijk Noord nu definitief. Wij als Rover betreuren dit zeer en vinden dat ook dit gedeelte van Amsterdam Noord zijn OV aansluiting moet krijgen op de Noord/Zuidlijn; daarnaast gaat een zeer pittoresk en toeristisch stukje Amsterdam voor OV reizigers verloren.

SAM 4811

Tijdens een observatieronde Noord/Zuidlijn door Roverleden zagen wij de buslijnen 391 en 394 scheerlings langs de bushaltes van metrohalte Noorderpark rijden zonder daarbij een mogelijkheid om te halteren. Dit vinden wij een gemiste kans voor reizigers uit de Zaanstreek en Amsterdam-Noord voor betere verbindingen naar betreffende woonwijken en Amsterdam-Zuid.

SAM 4817

Het succes van Openbaar Vervoer is afhankelijk van een zeer frequente en betrouwbare dienstregeling gereden met voor de reizigers comfortabele voertuigen waarbij haltes goed bereikbaar en beloopbaar zijn. Wij als Rover blijven hopen op een vervulling van ons wensenlijstje.

 

Ontwikkelingen streekvervoer winter 2018

Het streekvervoer rond Amsterdam wordt gereden door de busmaatschappijen Connexxion en EBS. Connexxion verzorgt het vervoer in de Zaanstreek en in Amstelland/Meerlanden, o.a. Schiphol; EBS rijdt in het z.g. Waterland (Purmerend en omgeving). Door een goede communicatie met beide vervoersbedrijven kan de RAR en Rover vaak instemmen met de voorgestelde vervoersplannen en de door de RAR voorgestelde verbeteringen daarin.

Echter bij nieuwe ontwikkelingen kunnen zich ook kinderziektes voordoen. Zo zijn de dubbeldekkers van Connexxion te hoog om op de tram/busbaan onder de passage van het VU-ziekenhuis te rijden, en zijn er nog steeds discussies over het wel of niet stoppen bij de halte van het nieuwe metrostation Noorderpark van de Noord/Zuidlijn. We hopen op spoedige positieve ontwikkelingen.

SAM 4031

EBS is heel tevreden met de twee rijrichtingen op de busbaan naar Purmerend. En dankzij een kleine wijziging van de route van de Buurtbus 419 (extra halte Ilpendam en frequentie van 1,5 uur i.p.v. 2 uur) trekt deze nu ook meer klanten.

Echter tijdens het Consumentenplatform van Connexxion Amstelland/Meerlanden met de leden van de RAR kwam uit een tussentijdse evaluatie van zowel de vervoerder als de Vervoerregio en de RARleden naar boven dat de uitvoering van de concessie in de maanden december 2017 en januari 2018 beneden peil was. Het monitoringsonderzoek van het onderzoeksbureau Vitence bevestigde dit. Vanuit de reizigers kwamen veel klachten; maar ook de vervoerder had te kampen met technische problemen en het niet goed uitvoeren van de dienstregeling. Er is veel rituitval geconstateerd en 10 % vertragingen bij rijden van de dienstregeling. Ook infrastructurele werkzaamheden zorgden voor veel omrijden en vertragingen.

Doordat de vervoerder Connexxion niet kon voldoen aan de eisen van de concessie is er door het DB van de Vervoerregio besloten tot het opleggen van een boete van € 400.000 met de eis dat er op 15 februari een verbeterplan ligt welke op 1 maart 2018 ingaat. Het geld moet ten gunste komen van het OV. ROVER Regio Amsterdam is hier niet mee eens en vindt dat de gelden terecht moeten komen bij de gedupeerde reizigers. Door het ver-R-netten (versnellen) van de routes zijn diverse haltes opgeheven waardoor vooral oudere reizigers de dupe zijn geworden en door langere loopafstanden naar een andere vorm van vervoer moeten zoeken. Wij hopen op spoedige verbetering.

Aan de vooravond van de Noord-Zuidlijn

Langzamerhand komt de cruciale datum van 22 juli 2018 naderbij.

De datum waarop het gehele Amsterdamse vervoer, maar ook gedeeltelijk het busvervoer van de regio’s Zaanstad, Waterland en Amstelland-Meerlanden aan verandering onderhevig zullen zijn.

De Noord-Zuidlijn (Metro 52) gaat van start en diverse tramlijnen zullen anders gaan rijden of opgeheven worden. De bussen naar Amsterdam Noord zullen hun begin- en eindpunt niet meer op het busstation aan de IJzijde van het CS hebben, maar hun begin-/eindpunt krijgen in de buurt van de haltes Noord en Noorderpark van de Noord-Zuidlijn. Voor de bewoners van Amsterdam Noord betekent dit meestal een extra overstap en veelal ook het verlies van het comfort van een rechtstreekse verbinding.

Reizigers vanuit de Zaanstreek en Waterland zullen ook in veel gevallen moeten over stappen op de NoordZuidlijn om hun reis naar Amsterdam Centraal te vervolgen.

Een pluspunt is echter wel dat het GVB hierdoor (bus) dienstregeling uren overhoudt welke geïnvesteerd kunnen worden in buslijnen die nu onderbezet zijn. Het GVB zal ook een aantal bussen paraat houden bij calamiteiten welke voor kunnen komen tijdens de dienstregeling van de NoordZuidlijn. Onlangs hebben medewerkers van het GVB tijdens een aantal testritten diverse denkbare situaties geoefend en kunnen ervaren hoe de bevindingen van de testreizigers met de nieuwe metrolijn waren. Eind april kreeg de RAR (Reizigersadviesraad) te horen dat wegens beperkingen van de infrastructuur en van het beveiligingssysteem de geplande 5 minuten frequentie in de spits van de Noord-Zuidlijn niet gerealiseerd kan worden, maar dat de metro in plaats daarvan om de 6 minuten gaat rijden. Wij als Rover regio Amsterdam en ook de RAR zetten bij deze frequentieverlaging grote vraagtekens. Vooral bij de overstaprelaties. Want worden deze nog wel gehaald, of moeten reizigers juist een tram, bus of metro aan hun neus voorbij laten gaan? De RAR vraagt dan ook om nieuwe dienstregelingvoorstellen. Vooral de overstapritten vanuit Amstelland, Zaanstreek en Waterland op de NoordZuidlijn zullen door de vervoerbedrijven extra bekeken en gewijzigd moeten worden. Tevens pleit de RAR ervoor om de niet gereden ritten van de Noord-Zuidlijn te compenseren in het bus-tramnetwerk van GVB, Connexxion en EBS met bijvoorbeeld frequentieverhoging.

Rover heeft via de RAR gepleit voor meer beschikbaar materieel gezien de veelvuldige uitval bij metro-, tram- en busdiensten. Daarnaast heeft de RAR een advies gegeven voor een gespreide meerjarenplanning van nieuw materieel zodat een plotselinge uitval van delen van de gehele vloot voorkomen kan worden. Tijdens gesprekken met het GVB hebben Roverleden voorstellen gedaan voor het in stand houden van een reservevloot/buffer van oudere trams en bussen welke nog inzetbaar zijn.

SAM 4661

De komst van de nieuwe metrolijn 52 biedt extra verbindingen met de huidige metrolijnen op Amsterdam Centraal. In de ondergrondse hal waar de metrolijnen op uitkomen zijn de in- en uitcheckpoortjes verplaatst, zodat de looproutes nu ruimer en overzichtelijker zijn geworden. Op één uitzondering na, namelijk het ene poortje dat bestemd is voor reizigers met een beperking, fiets, koffers en kinderwagentjes. Zij moeten komend uit de metro zich diagonaal tussen de andere reizigers door wringen, om bij het extra brede poortje te komen. Hetzelfde geldt voor de slechtziende reizigers komend vanuit het Centraal Station richting de stijgpunten van de metro; ook zij moeten via de belijning diagonaal lopen naar de trap. Een zeer verwarrende situatie die bij calamiteiten zelfs gevaarlijke situaties kan opleveren. Zowel Rover als de RAR vinden een tweede brede poort zeer gewenst en zelfs noodzakelijk, opdat aan beide kanten van de in- en uitcheckrij alle reizigers logischerwijs en zonder oponthoud hun route kunnen vervolgen.

Wij willen de reizigers wijzen op de websites van GVB, Connexxion, EBS en Vervoersregio Amsterdam waar de komende veranderingen te vinden zijn.

www.gvb.nl

connexxion.nl/wat-gaat-er-veranderen/1440

www.ebs-ov.nl/actueel/noordzuidlijn/

www.wijnemenjemee.nl

Ontwikkelingen Amsterdams stadsvervoer 2018-2019

Het vervoersplan 2018 voor de eerste helft 2018 laat tot tevredenheid van Rover en van de RAR (Reizigersadviesraad) diverse verbeteringen in de frequentie van verschillende bussen zien zoals van bijvoorbeeld bus 15, 63 en 248. In de winterperiode zal een kortere wachttijd bij de halte door de reiziger zeker gewaardeerd worden, vooral bij het overstappen van bus/tram en het reizen in de avonduren.

SAM 3849

De website van het GVB laat steeds meer relevante informatie zien en d.m.v. enquêtes wordt de mening van de klanten gevraagd. De reizigers waren onder andere tevreden over de digitale infoborden bij diverse haltes, het renoveren van de metro’s, pinnen in bus en tram, grotere veerponten e.d. Ook de huidige status van de voertuigen is nu goed te volgen met de aanduiding van grijze, blauwe en rode hokjes bij het openen hiervan ziet men uitgebreide info over omleidingen, verstoringen of uitval.

Mede dank zij diverse inspraakacties van bewoners, extra gesprekken van Rover met het GVB en het advies van de RAR heeft het GVB in het voorstel metrolijnvoering 2019 besloten voor de referentievariant. Dit houdt in dat voorlopig de metrolijnen 53 en 54 hun rechtstreekse route naar het Amsterdam Centraal behouden, en dat de metro 51 vanaf maart 2019 niet meer zal doorrijden naar Amstelveen-Westwijk maar vanaf station Amsterdam Zuid de route naar station Sloterdijk gaat rijden. Als reden noemt het GVB de reizigersgroei, dat men hoopt met dit extra traject van metrolijn 51 op te vangen.

Deze metrolijn 51 kan nog door blijven rijden tot Amsterdam Centraal. Deze beslissing is te danken aan de (toekomstige) invoering van een nieuw beveiligingssysteem ERTMS waardoor metro’s elkaar sneller kunnen opvolgen zodat binnen de veiligheidsnormen de drie metrolijnen door de tunnel kunnen blijven rijden. Een kleine frequentie verlaging van een 0,5 minuut zal dan wel noodzakelijk zijn.

Na de invoering van de Noord/Zuidlijn en na het vaststellen van het reisgedrag richting station Amsterdam Zuid wordt er opnieuw bekeken of de metrolijnen gehandhaafd kunnen blijven of alsnog gewijzigd worden tot een andere variant. De werkzaamheden rond de Zuidas dok en onverwachte tegenvallers hierbij zullen hier ook van invloed zijn. Het GVB denkt dan aan variant 1 met drie hoogfrequente metrolijnen nl. lijn 50 van Isolaterweg via van der Madeweg naar Gaasperplas, lijn 52 van Amsterdam Zuid via Centraal Station naar Amsterdam Noord, en 54 van Gein naar Amsterdam Centraal. Met andere woorden het behoud van Metrolijn 53 is nog niet zeker.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT