Grote foto met reizigers

Menu


Aan de vooravond van de Noord-Zuidlijn

Langzamerhand komt de cruciale datum van 22 juli 2018 naderbij.

De datum waarop het gehele Amsterdamse vervoer, maar ook gedeeltelijk het busvervoer van de regio’s Zaanstad, Waterland en Amstelland-Meerlanden aan verandering onderhevig zullen zijn.

De Noord-Zuidlijn (Metro 52) gaat van start en diverse tramlijnen zullen anders gaan rijden of opgeheven worden. De bussen naar Amsterdam Noord zullen hun begin- en eindpunt niet meer op het busstation aan de IJzijde van het CS hebben, maar hun begin-/eindpunt krijgen in de buurt van de haltes Noord en Noorderpark van de Noord-Zuidlijn. Voor de bewoners van Amsterdam Noord betekent dit meestal een extra overstap en veelal ook het verlies van het comfort van een rechtstreekse verbinding.

Reizigers vanuit de Zaanstreek en Waterland zullen ook in veel gevallen moeten over stappen op de NoordZuidlijn om hun reis naar Amsterdam Centraal te vervolgen.

Een pluspunt is echter wel dat het GVB hierdoor (bus) dienstregeling uren overhoudt welke geïnvesteerd kunnen worden in buslijnen die nu onderbezet zijn. Het GVB zal ook een aantal bussen paraat houden bij calamiteiten welke voor kunnen komen tijdens de dienstregeling van de NoordZuidlijn. Onlangs hebben medewerkers van het GVB tijdens een aantal testritten diverse denkbare situaties geoefend en kunnen ervaren hoe de bevindingen van de testreizigers met de nieuwe metrolijn waren. Eind april kreeg de RAR (Reizigersadviesraad) te horen dat wegens beperkingen van de infrastructuur en van het beveiligingssysteem de geplande 5 minuten frequentie in de spits van de Noord-Zuidlijn niet gerealiseerd kan worden, maar dat de metro in plaats daarvan om de 6 minuten gaat rijden. Wij als Rover regio Amsterdam en ook de RAR zetten bij deze frequentieverlaging grote vraagtekens. Vooral bij de overstaprelaties. Want worden deze nog wel gehaald, of moeten reizigers juist een tram, bus of metro aan hun neus voorbij laten gaan? De RAR vraagt dan ook om nieuwe dienstregelingvoorstellen. Vooral de overstapritten vanuit Amstelland, Zaanstreek en Waterland op de NoordZuidlijn zullen door de vervoerbedrijven extra bekeken en gewijzigd moeten worden. Tevens pleit de RAR ervoor om de niet gereden ritten van de Noord-Zuidlijn te compenseren in het bus-tramnetwerk van GVB, Connexxion en EBS met bijvoorbeeld frequentieverhoging.

Rover heeft via de RAR gepleit voor meer beschikbaar materieel gezien de veelvuldige uitval bij metro-, tram- en busdiensten. Daarnaast heeft de RAR een advies gegeven voor een gespreide meerjarenplanning van nieuw materieel zodat een plotselinge uitval van delen van de gehele vloot voorkomen kan worden. Tijdens gesprekken met het GVB hebben Roverleden voorstellen gedaan voor het in stand houden van een reservevloot/buffer van oudere trams en bussen welke nog inzetbaar zijn.

SAM 4661

De komst van de nieuwe metrolijn 52 biedt extra verbindingen met de huidige metrolijnen op Amsterdam Centraal. In de ondergrondse hal waar de metrolijnen op uitkomen zijn de in- en uitcheckpoortjes verplaatst, zodat de looproutes nu ruimer en overzichtelijker zijn geworden. Op één uitzondering na, namelijk het ene poortje dat bestemd is voor reizigers met een beperking, fiets, koffers en kinderwagentjes. Zij moeten komend uit de metro zich diagonaal tussen de andere reizigers door wringen, om bij het extra brede poortje te komen. Hetzelfde geldt voor de slechtziende reizigers komend vanuit het Centraal Station richting de stijgpunten van de metro; ook zij moeten via de belijning diagonaal lopen naar de trap. Een zeer verwarrende situatie die bij calamiteiten zelfs gevaarlijke situaties kan opleveren. Zowel Rover als de RAR vinden een tweede brede poort zeer gewenst en zelfs noodzakelijk, opdat aan beide kanten van de in- en uitcheckrij alle reizigers logischerwijs en zonder oponthoud hun route kunnen vervolgen.

Wij willen de reizigers wijzen op de websites van GVB, Connexxion, EBS en Vervoersregio Amsterdam waar de komende veranderingen te vinden zijn.

www.gvb.nl

connexxion.nl/wat-gaat-er-veranderen/1440

www.ebs-ov.nl/actueel/noordzuidlijn/

www.wijnemenjemee.nl

Ontwikkelingen streekvervoer winter 2018

Het streekvervoer rond Amsterdam wordt gereden door de busmaatschappijen Connexxion en EBS. Connexxion verzorgt het vervoer in de Zaanstreek en in Amstelland/Meerlanden, o.a. Schiphol; EBS rijdt in het z.g. Waterland (Purmerend en omgeving). Door een goede communicatie met beide vervoersbedrijven kan de RAR en Rover vaak instemmen met de voorgestelde vervoersplannen en de door de RAR voorgestelde verbeteringen daarin.

Echter bij nieuwe ontwikkelingen kunnen zich ook kinderziektes voordoen. Zo zijn de dubbeldekkers van Connexxion te hoog om op de tram/busbaan onder de passage van het VU-ziekenhuis te rijden, en zijn er nog steeds discussies over het wel of niet stoppen bij de halte van het nieuwe metrostation Noorderpark van de Noord/Zuidlijn. We hopen op spoedige positieve ontwikkelingen.

SAM 4031

EBS is heel tevreden met de twee rijrichtingen op de busbaan naar Purmerend. En dankzij een kleine wijziging van de route van de Buurtbus 419 (extra halte Ilpendam en frequentie van 1,5 uur i.p.v. 2 uur) trekt deze nu ook meer klanten.

Echter tijdens het Consumentenplatform van Connexxion Amstelland/Meerlanden met de leden van de RAR kwam uit een tussentijdse evaluatie van zowel de vervoerder als de Vervoerregio en de RARleden naar boven dat de uitvoering van de concessie in de maanden december 2017 en januari 2018 beneden peil was. Het monitoringsonderzoek van het onderzoeksbureau Vitence bevestigde dit. Vanuit de reizigers kwamen veel klachten; maar ook de vervoerder had te kampen met technische problemen en het niet goed uitvoeren van de dienstregeling. Er is veel rituitval geconstateerd en 10 % vertragingen bij rijden van de dienstregeling. Ook infrastructurele werkzaamheden zorgden voor veel omrijden en vertragingen.

Doordat de vervoerder Connexxion niet kon voldoen aan de eisen van de concessie is er door het DB van de Vervoerregio besloten tot het opleggen van een boete van € 400.000 met de eis dat er op 15 februari een verbeterplan ligt welke op 1 maart 2018 ingaat. Het geld moet ten gunste komen van het OV. ROVER Regio Amsterdam is hier niet mee eens en vindt dat de gelden terecht moeten komen bij de gedupeerde reizigers. Door het ver-R-netten (versnellen) van de routes zijn diverse haltes opgeheven waardoor vooral oudere reizigers de dupe zijn geworden en door langere loopafstanden naar een andere vorm van vervoer moeten zoeken. Wij hopen op spoedige verbetering.

Afscheid nemen van haltes en routes

Ondanks de positieve inzet en het coöperatief overleg van Rover Regio Amsterdam in de RAR met de drie vervoersbedrijven, zijn er door onverwachte en onverklaarbare redenen en besluiten (onduidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is) in het afgelopen jaar diverse opgeheven haltes te betreuren, zoals de halte Munt, halte Overtoomse Sluis, en de haltes Postjesweg, van Kinsbergenstraat en de halte Jan Evertsenstraat.

Lijn 7

De laatste drie haltes waren gelegen in de Witte de Withstraat welke als tramroute van tramlijn 7 is opgeheven.

SAM 4026

De woonwijk de Krommerdt heeft hiermee een verbindende route verloren en is nu aangewezen op de haltes W.Schoutenweg/Hoofdstraat, halte Witte de Withstraat en de halte Admiraal de Ruyterweg (tram 12, 13 en 14). Deze haltes vergen een extra loopafstand van 400 – 500 meter.

Maar dat is nog niet alles.

In de Witte de Withstraat moesten plotseling na het opheffen van de haltes, in allerijl vier verkeersdrempels gelegd worden want door het ontbreken van de tramrails kreeg de automobilist nu letterlijk en figuurlijk vrij (race)baan. Dit resulteerde op 30 augustus in een ernstig ongeluk. De voormalige tramroute zorgde voor een redelijke veilige verkeersafhandeling, nu is deze straat één rechte autobaan geworden welke uitnodigt tot extra gas geven. Laten we hopen dat hier lering uit getrokken wordt en dat openbaar vervoer niet alleen zorgt voor beter bereikbare wijken maar ook voor meer verkeersveilige wijken.

Lijn 14

Nog een half jaar te gaan en dan klinkt voor tramlijn 14 een bijna gehele zwanenzang. De tramlijn wordt vanaf de halte Sloterpark via Plein 40 – 45, Burgemeester de Vlugtlaan, Bos en Lommerweg, Admiraal de Ruyterweg, Bilderdijkstraat, Elandsgracht, Rozengracht en Dam opgeheven. De route Flevopark via Artis naar Centraal station blijft over. Een flinke aderlating voor de reiziger die nu vooral vanaf Amsterdam (nieuw) West zijn/haar directe verbinding via de Dam met het centrum van Amsterdam kwijtraakt.

SAM 3849

Wat te doen vanaf 22 juli 2018 met de invoering van de Noord-Zuidlijn?

Van Oud-West naar Leidseplein via nieuwe tramlijn 19 zonder overstap.

Vanaf omgeving Plein 40 – 45 via bus 21 rechtstreeks naar Centraal station.

Overstappen:

Vanaf omgeving Plein 40- 45: tram 7 daarna overstappen via Kinkerstraat/Elandsgracht op tramlijn 17.

Vanaf omgeving Plein 40- 45: na gemiddeld 650 meter lopen, tram 13 naar de Dam en het Centraal station.

En voor de tramliefhebbers zijn vooral de iconische haltes aan weerszijden van het Koninklijk paleis op de Dam te betreuren echter ... heeft Amsterdam nog een Historische tram die daar zijn halte kan krijgen?

Nieuwe tramlijn 19 vervangt gedeeltelijk huidige tram 9

De bewoners van Amsterdam-Oost en Diemen raken hun directe verbinding met Amsterdam centrum en Centraal station kwijt. De nieuwe tramlijn 19 rijdt via de Middenweg, Alexanderplein, Weteringschans, Leidseplein, Marnixstraat, de Clercqstraat, Admiraal de Ruyterweg naar het station Sloterdijk.

Wat te doen vanaf 22 juli 2018 met de invoering van de Noord-Zuidlijn ?

Overstappen van tramlijn 19 op het Alexanderplein op tramlijn 14

Overstappen van tramlijn 19 bij metrohalte Weesperplein op de metro’s 51,53,54

Overstappen van buslijn 40 bij station Amsterdam Amstel op de metro’s 51, 53, 54

Overstappen van buslijn 37 bij station Amsterdam Amstel op de metro’s 51, 53, 54

Fiets kopen en fietsen naar het station Amsterdam Amstel en hopen op een stallingsplekje.

Meer veranderingen vanaf 22 juli in het Amsterdamse openbaar vervoer zijn te vinden op de GVB website www.gvb.nl/vervoer/lijnnummering . De toekomstige lijnenkaart is te downloaden en te vergroten met het gelijktijdig indrukken van control- en altknop.

Ontwikkelingen Amsterdams stadsvervoer 2018-2019

Het vervoersplan 2018 voor de eerste helft 2018 laat tot tevredenheid van Rover en van de RAR (Reizigersadviesraad) diverse verbeteringen in de frequentie van verschillende bussen zien zoals van bijvoorbeeld bus 15, 63 en 248. In de winterperiode zal een kortere wachttijd bij de halte door de reiziger zeker gewaardeerd worden, vooral bij het overstappen van bus/tram en het reizen in de avonduren.

SAM 3849

De website van het GVB laat steeds meer relevante informatie zien en d.m.v. enquêtes wordt de mening van de klanten gevraagd. De reizigers waren onder andere tevreden over de digitale infoborden bij diverse haltes, het renoveren van de metro’s, pinnen in bus en tram, grotere veerponten e.d. Ook de huidige status van de voertuigen is nu goed te volgen met de aanduiding van grijze, blauwe en rode hokjes bij het openen hiervan ziet men uitgebreide info over omleidingen, verstoringen of uitval.

Mede dank zij diverse inspraakacties van bewoners, extra gesprekken van Rover met het GVB en het advies van de RAR heeft het GVB in het voorstel metrolijnvoering 2019 besloten voor de referentievariant. Dit houdt in dat voorlopig de metrolijnen 53 en 54 hun rechtstreekse route naar het Amsterdam Centraal behouden, en dat de metro 51 vanaf maart 2019 niet meer zal doorrijden naar Amstelveen-Westwijk maar vanaf station Amsterdam Zuid de route naar station Sloterdijk gaat rijden. Als reden noemt het GVB de reizigersgroei, dat men hoopt met dit extra traject van metrolijn 51 op te vangen.

Deze metrolijn 51 kan nog door blijven rijden tot Amsterdam Centraal. Deze beslissing is te danken aan de (toekomstige) invoering van een nieuw beveiligingssysteem ERTMS waardoor metro’s elkaar sneller kunnen opvolgen zodat binnen de veiligheidsnormen de drie metrolijnen door de tunnel kunnen blijven rijden. Een kleine frequentie verlaging van een 0,5 minuut zal dan wel noodzakelijk zijn.

Na de invoering van de Noord/Zuidlijn en na het vaststellen van het reisgedrag richting station Amsterdam Zuid wordt er opnieuw bekeken of de metrolijnen gehandhaafd kunnen blijven of alsnog gewijzigd worden tot een andere variant. De werkzaamheden rond de Zuidas dok en onverwachte tegenvallers hierbij zullen hier ook van invloed zijn. Het GVB denkt dan aan variant 1 met drie hoogfrequente metrolijnen nl. lijn 50 van Isolaterweg via van der Madeweg naar Gaasperplas, lijn 52 van Amsterdam Zuid via Centraal Station naar Amsterdam Noord, en 54 van Gein naar Amsterdam Centraal. Met andere woorden het behoud van Metrolijn 53 is nog niet zeker.

Nieuwe trams, langere loopafstanden

Op 20 juli 2017 heeft een delegatie van Rover regio Amsterdam, samen met andere leden van de RAR, een bezoek gebracht aan de remise Lekstraat om de mock-up (voorbeeld) te beoordelen van de komende nieuwe trams van het GVB. Over het algemeen gaf de mock-up een goede indruk.

Wat betreft het verwachte gebruik van de tram door slechtziende reizigers waren er hier en daar nogal wat opmerkingen. Het contrast tussen de kleuren van in-en exterieur kan scherper, geluidssignaal aan de buitenkant van de deuren, leuningen bij de deur en de vasthoudstangen een fellere kleur, plus geluidssignaal bij het indrukken van de stopknop.

Aan de steeds oudere passagier met eventuele mobiliteitsbeperking en passagiers met kinderwagens lijkt voldoende aandacht besteed te worden. Er zijn gereserveerde plaatsen, echter de beenruimte bij deze plaatsen is onvoldoende, de overige beenruimte voldoet. Onduidelijk was nog de beschikbare ruimte om met rolstoel/kinderwagen te manoeuvreren en een rolstoel eventueel vast te zetten. Er zijn voldoende displays, echter voor het halteren zien wij liever het rode woordje STOP dan een rode stip.

Daarbij zou het prettig zijn de cijfers en letters aan de voor-, zij- en achterkant van de tram uit te voeren in wit of oranje ledverlichting voor een goede leesbaarheid. Wij hebben voorkeur voor stoffen bekleding, getint glas met anti-krasfolie, kwalitatief goede camera’s voor de bestuurder van de tram voor een goed overzicht in de tram tijdens de rit; airco’s en verwarmingssystemen die naar behoren functioneren.

SAM 3832

Maar… voordat deze trams gaan rijden doemen er ook minder mooie veranderingen op: haltewijzigingen, het weghalen van tramrails en zelfs het opheffen van een tramlijn. Een deel van deze toch essentiële wijzingen zijn niet voorgelegd aan de RAR en worden derhalve zonder advies van de RAR doorgevoerd. Hierover is ROVER regio Amsterdam niet te spreken.

Sinds de invoering van de wet WP2000 zijn vervoerders en opdrachtgevers verplicht advies over routes en reisvoorwaarden in te winnen bij Reizigersadviesraden zoals RAR, Rocov en anderen (WP2000, Hoofdstuk 2, artikel 27). Het laatste jaar wordt daar in Amsterdam te veel de hand mee gelicht, zulks in strijd met de wet. Voorbeelden daarvan zijn de opheffing van de haltes Munt en Overtoomse Sluis tram 1, en de opheffing van tram 16 wegens werkzaamheden (maart-oktober 2017).

Daar komt nu bij:

Verplaatsen tramhalte Ceintuurbaan lijn 4 in noordelijke richting, nabij Albert Cuypstraat. Hierbij vervalt de overstap met tramlijn 3 en wordt de extra looproute naar deze tram ongeveer 750 meter.

Haltewijzigingen Frederiksplein en Stadhouderskade. Hierbij wordt de molenwiekvariant toegepast welke ook gerealiseerd wordt bij het Leidseplein. Dat wil zeggen per elke rijrichting één halte voor of na een kruispunt. Ook deze wijziging treft tramlijn 4 naast tramlijn 7 en 10. Daarvoor wordt halte Stadhouderskade, Westeinde van tram 4 opgeheven.

Met de voorgenomen en vastgestelde routewijziging van tram 7 per zomer 2018 zal de route via Witte de Withstraat opgeheven worden en verlegd worden naar Postjesweg/Hoofdweg. (extra looproute 500 meter ). Nu is ook besloten de tramrails te verwijderen, terwijl deze redelijk nieuw zijn en bij calamiteiten (ongelukken e.d.) gebruikt kunnen worden om de dienstuitvoering te continueren.

Resumerend lijkt het erop dat na tramlijn 25 en tramlijn 16 nu ook tramlijn 4 in het hoekje zit waar de klappen vallen. Het kan toch niet zo zijn dat onder het mom van doorstroming van vervoersstromen de ov-klanten geofferd worden en geconfronteerd worden met grotere loopafstanden en tijdrovende overstappen.

 

 

 

 

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT