Grote foto met reizigers

Menu


De Buurtbus: onderdeel van kleinschalig openbaar vervoer

Daar waar een gewone lijnbus niet meer rendabel is, maar waar er nog wel behoefte is aan openbaar vervoer, gaat men zoeken naar alternatieven. Vaak wordt dat gevonden in zogenaamde buurtbussen. Ook de regio Amsterdam en omstreken kent zulk kleinschalig openbaar vervoer.

Buurtbussen zorgen ervoor dat bepaalde werk- en woongebieden bereikbaar blijven. Ook zien we vaak dat een buurtbus langs seniorenwoningen, scholen en winkelcentra rijdt, en haltes heeft in het centrum van een dorp of buurtschap. De buurtbus heeft zo een belangrijke sociale functie.

Deze buurtbussen zijn ontstaan door middel van een vereniging die in een bepaalde streek of buurt toch een vorm van openbaar vervoer wil realiseren. Meestal gaat het om busvervoer van en naar een OV-knooppunt, meestal een NS station of busstation; sommige buurtbuslijnen bedienen meerdere van dit soort knooppunten.

Het materieel, het onderhoud ervan en de opleiding van de chauffeurs wordt verzorgd door het OV-bedrijf dat volgens de concessie in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer; de dienstdoende chauffeurs zijn echter onbetaalde vrijwilligers.

Een buurtbus kent een vaste route en haltes, en heeft een beperkte dienstregeling. De dienstregeling is te vinden bij het OV-bedrijf dat ook de bussen levert. Sommige buurtbussen hebben hun eigen tarieven; dan is de OV-chipkaart is niet geldig en dient men bij de chauffeur een kaartje te kopen.

Vooral ouderen, schoolgaande jeugd en forenzen zijn vaste klanten van een buurtbus en worden ook vaak herkend door de chauffeurs. Vaak kan men dan ook spreken van een deur tot deur dienst waar de chauffeur zijn klant even helpt met in- of uitstappen en zelfs het busje vlakbij de deur wil doen halteren. Je zou haast kunnen spreken van een ‘ons kent ons’ onderneming waar bij het opsteken van de hand al een bus doet stoppen indien dit qua verkeersveiligheid toelaatbaar is.

Doordat een buurtbus vaak ook door dunbevolkte gebieden rijdt, kan deze naast een functionele en sociale ook een recreatieve functie vervullen. Vaak worden bezienswaardigheden tijdens de rit ook aangeprezen door de chauffeurs zelf. In een dicht bevolkt gebied als de regio Amsterdam is zo’n ritje met de buurtbus zeker aan te bevelen als bijvoorbeeld herontdekking van de eigen omgeving, als aanvulling op een wandeling of bezoek aan een niet zo bekend plaatsje, museum of monument e.d.

De regio Amsterdam kent zeven buurtbussen: Lijn 401, 413, 414, 416, 419, 456 en 526.

Buurtbus 401 rijdt van Hoofddorp NS via Zwaanshoek naar Bennebroek.

Buurtbus 413 rijdt vanaf Purmerend tramplein via Oosthuizen naar Beets.

Buurtbus 414 rijdt van Krommeniedijk via NS station Krommenie-Assendelft naar Wormerveer (NS station), Wormer en Oost Knollendam. Een buskaartje is bij de chauffeur te verkrijgen, prijs afhankelijk van lengte van de rit. De route kan dienst doen als aanvulling op wandeling of op bezoek aan Zaans erfgoed.

SAM 3055

Buurtbus 416 rijdt vanaf Purmerend (Waterland ziekenhuis) via Z.O. Beemster, Midden Beemster en West Beemster naar het historisch centrum van de Rijp.

SAM 2734

Buurtbus 419 rijdt van camping Uitdam, Zuiderwoude, Broek in Waterland (dorp), Zuiderwoude, Monnickendam, Overleek, Ilpendam, Purmer en Purmerend (Waterland ziekenhuis) en visa versa. Dienstregeling 1 x per 2 uur, OV-chipkaart geldig. De bus komt langs historische plaatsen en twee theetuinen. Deze buurtbus stopt ook op verzoek langs de route.

SAM 2739

Buurtbus 456 rijdt van Zaandam station, Westzaner-Overtoom, Nauerna, Assendelft Dorpsstraat naar NS station Krommenie-Assendelft. De OV-chipkaart is geldig en de busroute beslaat bijna het gehele dorp Assendelft en industrieterrein Westzaan. Bijzonder is dat tussen Assendelft en station Krommenie-Assendelft overdag elk half uur als gewone lijndienst gereden wordt, omdat er dan geen grote bussen door de smalle straten van de nieuwbouwwijk Saendelft mogen rijden. In de avonduren rijdt hier lijn 63 wel met grote bussen.

 Buurtbus 526 rijdt van Breukelen (markt en NS station) naar Nieuwer ter Aa, Vinkeveen, Mijdrecht, de Hoef, Amstelhoek en Uithoorn (busstation). De regiokaart Amsterdam is enkel geldig vanaf Uithoorn t/m de Hoef. Verder is de OV-chipkaart geldig en een los kaartje verkrijgbaar bij de chauffeur. De bus route kan dienst doen als aanvulling op wandeling of bezoek aan schaatsmuseum de Hoef.

Voor recreatieve doeleinden net buiten het gebied van de regio Amsterdam zijn buurtbussen 408 en 410 een waardevolle aanvulling.

Buurtbus 408 rijdt van Egmond aan zee(busstation), Egmond-Binnen, Abdij van Egmond, NS station Heiloo, centrum Heiloo en visa versa. Bezienswaardigheid: Abdij van Egmond.

Buurtbus 410 rijdt van Egmond aan zee, Egmond a/d Hoef, Bergen, Bergen aan zee, Aagtdorp, Schoorl, Groet, Camperduin, Schoorl en vice versa.

Buurtbussen worden gewaardeerd door zowel de gebruikers als door de chauffeurs, en houden op deze manier ook kleinere werk- en woongebieden bereikbaar voor diegenen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer.

De grote gevolgen van de Noord/Zuidlijn

In het blad De Reiziger van Rover is een tweedelig artikel verschenen over de gevolgen van de Noord-Zuidlijn (voor zover ze op dat moment bekend waren) voor het openbaar vervoer in stad en regio.

Deel 1

Deel 2

De afdeling Regio Amsterdam is de redactie van De Reiziger erkentelijk voor de toestemming dit artikel hier te plaatsen, en voor het ter beschikiking stellen van de PDF bestanden.

NZ-lijn

Lees ook:

Algemene Afdelingsledenvergadering 26 april 2016

Ondergraaft METRO tram en bus?

Standpunt over Amstelveenlijn

RAR advies Uitvoeringsbesluit ombouw Amstelveenlijn

 

Rover protesteert tegen dreigende opheffing van tramlijn 24

Naar aanleiding van berichten over de dreigende opheffing van de Amsterdamse tramlijn 24, al is het dan "tijdelijk", heeft Rover Regio Amsterdam een dringende oproep gedaan aan het GVB, de gemeente Amsterdam en de Stadsregio om het kennelijke probleem op een andere manier op te lossen.

In de ogen van Rover zijn er voldoende acceptabele alternatieven, en is opheffing volstrekt niet nodig.

Lees meer in onze brief aan de Stadsregio.

Reactie op Concept Visie Zuidas

Rover Regio Amsterdam en Rover Amstelland en Meerlanden hebben gezamenlijk een reactie gegeven op de Concept Visie Zuidas van de gemeente Amsterdam.

Zuidas

Rover blijft afwijzend staan tot het uit elkaar plaatsen van het voor- en natransport rond station Zuid, waarbij het tramstation aan de zuidzijde, en het busstation aan de noordzijde dreigt te komen.

Om de situatie te verbeteren voor de openbaar vervoer reizigers, maar ook voor fietsers, doet Rover een reeks aanbevelingen.

Lees hier de volledige reactie.

Aanvulling april 2016: RAR luidt de noodklok over poortjesplannen Amsterdam-Zuid.

Aanvulling 3 augustus 2016: Plan Zuidasdok.

Zienswijze Rover Regio Amsterdam op diverse plannen Zuidas

Naast mondeling (inspreken) heeft Rover Regio Amsterdam ook schriftelijk gereageerd op het ontwerp bestemmingsplan, het Ontwerp Tracé-Besluit (OTB) en het Milieu Effect Rapport (MER) Zuidasdok.

In het algemeen zet Rover diverse vraagtekens bij de keuze van verschillende plangebieden, de prognoses betreffende de te verwachten aantallen passagiers, de betrouwbaarheid van diverse besluiten en de verkeersveiligheid van bus, tram en reizigers.

Besluitvorming over de Buitenveldertselaan is volgens Rover ondoorzichtig omdat het stukje Buitenveldertselaan/Parnassusweg tussen de Schönberglaan en de halte VU wél in het plangebied van de MER valt maar niét in het ontwerp bestemmingsplan Zuidasdok.

Juist voor dit stukje weg zijn ingrijpende plannen gemaakt en besluiten genomen, die de verkeersveiligheid van de reizigers en de doorstroming van het OV en vooral van de nieuwe Amstelveen-sneltram nadelig zullen beïnvloeden. Deze tramlijn zou volgens het Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier ondergronds aangelegd worden; nu wordt er uitgegaan van een gecombineerde tram/busbaan. Het afwijken – zonder democratisch gecontroleerde besluitvorming – van dit eerdere besluit vindt Rover onacceptabel.

De prognoses van de te verwachten aantallen passagiers zijn binnen ongeveer 3 jaar met tientallen procenten bijgesteld. Terwijl er op grond van prognoses uit 2012 wel degelijk diverse besluiten zijn genomen over de inrichting van de OV terminal. Daar de prognoses zijn bijgesteld kan Rover niets anders concluderen dan dat eerdere besluiten op drijfzand zijn gebaseerd; Rover verwacht daarover de nodige tekst en uitleg.

De verkeersveiligheid wordt volgens Rover door de nieuwe plannen aangaande de Buitenveldertselaan en Parnassusweg nadelig beïnvloed. Het verbreden van de Parnassusweg, extra bussen en meerdere trams op de huidige trambaan, de extra kruising Mahlerlaan/Buitenveldertselaan en de extra kruising bij Parnassusweg/Thijs Vermeulenpad zorgen voor een onveilige verkeerssituatie, vooral voor diegenen die lopend vanaf station Zuid richting VU gaan of omgekeerd.

Indien de doelstelling is om van het station Amsterdam Zuid een kwalitatief hoogwaardig OV knooppunt te realiseren, dan kan er volgens Rover geen sprake zijn van tramhaltes ten zuiden van het spoortracé en een busstation ten noorden van het spoortracé, op een onderlinge loopafstand van 400 m, en verbonden met een nieuw te bouwen passagierstunnel die enkel toegankelijk wordt met in- en uitcheckpoortjes.

Zoals eerder vermeld wil Rover regio Amsterdam een gecombineerd tram- en busstation aan de zuidzijde van de OV-terminal (de huidige Minervapassage), waarbij het busstation aan de oostzijde van de Minervapassage ligt, met aan- en afrijden via de Beethovenstraat. Het tramstation komt zoals gepland aan de Schönberglaan ten westen van de Minervapassage.

Een gecombineerde tram- en busbaan op de Buitenveldertselaan is dan niet meer nodig. De nieuwe Amstelveen-sneltram en tram 5 krijgen dan ruim baan. Voor een veilige looproute richting VU en de rechtbank Amsterdam zou dan gekozen kunnen worden voor een looppad in het verlengde van de treinperrons, met nieuwe stijgpunten aan de westzijde van de Parnassusweg.

De overstap van trein, tram en bus wordt dan comfortabel, sociaal veilig en verkeersveilig.

Meer argumenten en voordelen aangaande een gecombineerd tram-busstation zijn te lezen in onze zienswijze OTB/MER Zuidasdok.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT