Grote foto met reizigers

Menu


Opheffing lijn 25

Tramlijn 25 VictoriepleinOp 14 mei 2013 heeft Rover Regio Amsterdam een oproep gedaan aan het Stadseel Zuid, het Wijkcentrum de Pijp en het Wijkcentrum Rivierenbuurt om zich in te zetten voor behoud van tramlijn 25. Op dat moment was er nog geen besluit genomen over het voornemen van Stadsregio Amsterdam en GVB om deze lijn per 15 december 2013 op te heffen. Helaas is de opheffing bij besluit van 4 juli 2013 definitief geworden.

De tekst van de brief van Rover luidt als volgt:

Zoals u inmiddels wellicht bekend is heeft GVB plannen om tramlijn 25 met ingang van de jaardienstregeling 2014 (ingaande 15 december 2013) op te heffen.

Het teruglopend aantal passagiers is daarbij uitgangspunt volgens GVB. Wij zijn echter van mening dat deze teruggang is ontstaan door het in 2003 verleggen van de route van deze lijn via de Van Woustraat en het verlagen van de frequentie in 2006. Dit heeft geleid tot een neerwaartse spiraal.
De tijdelijke verlegging via de Van Woustraat die slechts twee jaar zou duren in verband met de aanleg van het metrostation Ceintuurbaan voor de Noord/Zuidlijn is echter fiks uitgelopen en hiervan mogen de reizigers in de Rivierenbuurt niet de dupe worden.

Wij stellen dan ook voor lijn 25 te verleggen via de Ceintuurbaan, het Museumplein en de Albert Cuijpstraat. Hiermee wordt de route aantrekkelijker omdat via het Museumkwartier wordt gereden en ook de Albert Cuijpmarkt beter wordt ontsloten. Uiteraard zijn tegen de opheffing van deze belangrijke verbinding van de Rivierenbuurt naar het centrum en het Centraal Station. Uiteraard moet dan de frequentie worden opgevoerd tot een 10-minutendienst.

Wij hopen dat ook u wilt opkomen voor de belangen van de Rivierenbuurt en bij zowel GVB als Stadsregio Amsterdam wilt pleiten voor handhaven van lijn 25.

Nagekomen opmerking: Er loopt sinds 9 juli 2013, en vermoedelijk tot 13 oktober 2013, nog een petitie van Red Amsterdam en Vereniging Ons Zuid op petities.nl.

Standpunt over Amstelveenlijn

Per brief d.d. 27 februari 2013 aan de regioraad van de Stadsregio Amsterdam hebben Rover afdeling Regio Amsterdam en Rover afdeling Amstelland en Meerlanden gezamenlijk opgeroepen de voorgenomen coupure in de Amstelveenlijn achterwege te laten. Helaas heeft dit niet mogen baten; de regioraad heeft de plannen goedgekeurd. Op de website van de Amstelveenlijn zijn de plannen te raadplegen en is na te lezen welke besluiten er genomen zijn.


De inhoud van bovengenoemde brief luidt als volgt:

 

Geachte leden van de regioraad,

betreft punt 8 regioraad vergadering 12 maart 2013

In de afgelopen periode is in de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen richting regioraad positief geadviseerd over:

  • degradatie van de sneltram 51 tussen Amstelveen Zuid en Amsterdam CS tot een losliggende tramlijn tussen Amstelveen Zuid en station Amsterdam Zuid.
  • handhaving van de bestaande lijn 5.
  • metrobediening op het afgekapte deel van lijn 51 door een nieuwe metrolijn die in elk geval de verbinding tussen station Zuid en station Amstel biedt.

Met andere woorden sneltram 51 wordt in twee delen gesplitst daar waar nu sprake is van een doorgaande verbinding tussen Amstelveen Zuid en Amsterdam CS via de metro oostlijn. Gevolg extra overstappen voor passagiers en extra loop- , wacht-, en reistijd.

Het verbreken van de rechtstreekse verbinding wordt veroorzaakt door de besluitvorming in het Zuidas project (het omklappen van de metrohaltes van de oost- naar de westzijde van het station) die bij de besluitvorming over de Amstelveenlijn als onaantastbaar is gepresenteerd.

Gevolg: Voor 100.000 inwoners van de Zuidlob van Amsterdam verdwijnt de directe aansluiting op het metronet. Een grotere stap achteruit is de afgelopen decennia in het openbaar vervoer niet gezet.

De negatieve gevolgen van het verbreken van de rechtstreeks verbinding wordt in de zogenaamde voorkeursvariant gecompenseerd door:

  • haltes opheffen met als optisch effect rijtijdwinst voor de voertuigen maar door de langere loopafstanden reistijdtoename voor de gebruikers.
  • 3 ongelijkvloerse kruisingen in Amstelveen dat daar net als Buitenveldert niet op berekend is.
  • het verlagen van de vloerhoogte van alle overblijvende haltes tussen Amstelveen Zuid en station Zuid.

Kosten: 300 miljoen euro wordt verspild aan het wegpoetsen van de negatieve reistijdgevolgen van het doorknippen van de rechtstreekse aansluiting van Amstelveen op het metronet.

Een historische vergissing die u als raad wordt aangeboden als een hoogwaardig systeem terwijl dat nu bestaat en wordt afgebroken! Extra schrijnend accent: het nieuwe trammaterieel naar Amstelveen Zuid krijgt circa de helft van de reizigerscapaciteit van de huidige gekoppelde stellen op lijn 51.

Al met al is hier in een tijd van grote bezuinigingen sprake van een staaltje ongeremd verspillen van gemeenschapsgeld dat zijn weerga niet kent.

Wij verzoeken u :

  • de besluitvorming voor de Amstelveenlijn op te schorten en de raadsvoordracht in te trekken;
  • de huidige lijnvoering (5, 51) te handhaven;
  • de gemeenten en het DB va de stadsregio te verzoeken om met andere plannen voor Buitenveldert en Amstelveen te komen (en reizigersorganisaties er vanaf het begin bij te betrekken).

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT