Grote foto met reizigers

Menu


Plan Zuidasdok

Het vaststellen van de plannen rond het Zuidasdok - of simpeler gezegd de plannen rond station Amsterdam Zuid - is vrijwel afgerond. Rover onderschrijft het streven naar een kwalitatief hoogwaardig OV knooppunt van Internationale allure (zie Bestemmingsplan Zuidasdok toelichting blz. 24 vervolg doelstellingen 3.2).

Deze doelstelling kan naar ons idee het beste verwezenlijkt worden indien alle vervoersfuncties op elkaar aansluiten en voor de reizigers overzichtelijk en gebruiksvriendelijk bij elkaar te vinden zijn.

Momenteel gaat het ontwerp uit van situering van een busstation ten noorden van het NS station Amsterdam Zuid en tramhaltes ten zuiden van het station. Daardoor ontstaat een volstrekt versnipperde OV-terminal die voor reizigers niet te overzien is.

SAM 3167

Tussen bus- en tramhaltes komt een looproute van circa 250 meter door de nieuw te bouwen onderdoorgang Brittenpassage welke ook toegang verleent tot de spoorperrons. Vanwege de te plaatsen in- en uitcheckpoortjes bij de ingangen van de tunnel ontstaat voor de reizigers een verwarrende situatie, vooral voor diegenen die willen overstappen van bus naar tram of vice versa. Een veel logischer oplossing is een gezamenlijk tram-busstation ten zuiden van het NS station Amsterdam Zuid. Deze optie wordt dan ook al jaren door ROVER regio Amsterdam bepleit (zie raadsadres Rover 12 april 2016). Aangezien ten westen van het Mahlerplein en de Minerva-as de tramhaltes gepland zijn, zou een busstation met bijv. dynamische haltetoewijzing ten oosten daarvan gepland kunnen worden. Deze ruimte wordt nu nog in beslaggenomen door een fietsenstalling en de zuidelijke rijbanen van de A10 die ondergronds gebracht zullen worden. Een tweede ondergrondse fietsenstalling onder het Mahlerplein is onlangs in gebruik genomen.

Het realiseren van een OV terminal aan weerszijden van het Mahlerplein brengt reizigers en beleidsmakers dichter bij hun doel van een kwalitatief hoogwaardig OV knooppunt. In een tijd van economische onzekerheid en financiële rollercoasters vormt een betrouwbaar, compact en rendabel OV systeem een prima alternatief voor het gemeentelijke plan en een prachtig voorbeeld en visitekaartje van een werkelijk gastvrije en gebruiksvriendelijke (dus kwalitatief hoogwaardige) OV Terminal.

 

 

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT