Grote foto met reizigers

Menu


Advies Parnassuspassage

Station Zuid Strawinsky-zijdeMet de plannen voor het bouwen van een voorgestelde Parnassuspassage ter uitbreiding van het station Amsterdam Zuid, in samenhang met het realiseren van het Zuidasdok, kan Rover akkoord gaan, mits deze passage ook voorzien wordt van diverse voorzieningen t.b.v. de reiziger.

Rover kan niet instemmen met een busstation aan de noordzijde van deze nieuw te bouwen passage (bij het Atriumgebouw): De diverse in- en uitstappunten van het openbaar vervoer zouden dan zo ver uit elkaar komen te liggen dat er dan er geen sprake is van efficiënt overstappen. Bovendien kan het busstation in de avond en nacht door de afgelegen plek als sociaal onveilig ervaren worden.

Rover pleit daarentegen voor een compacte OV-terminal met korte loopafstanden voor tram en bus rond de Minerva-as (het huidige Zuidplein, het Gustav Mahlerplein, plus de toekomstige beschikbare ruimte op het dak van de A10). Deze Minerva-as is het centrale gedeelte van het station, waar de meeste reizigers gebruik van zullen maken.

Rover stelt voor: het busstation aan (zuid)oostzijde van de Minerva-as en de tramhaltes aan de (zuid)westzijde van de Minerva-as.

Rover stelt voor om het busstation ten oosten van de Minerva-as te plaatsen (richting Beethovenstraat) te plaatsen, want:

  • dit is verkeerstechnisch veel logischer

  • de meeste bussen rijden al via de Beethovenstraat

  • de bussen hoeven in de toekomst de Hoogwaardige Tramverbinding (HTV) naar Amstelveen niet te kruisen

  • de doorgaande autoroute Buitenveldertselaan/Parnassusweg en het busverkeer hinderen elkaar niet.

Rover stelt voor om de tramhaltes aan de (zuid)westzijde van de Minerva-as (richting Arnold Schönberglaan) te plaatsen, want:

  • de kerende trams van de Amstelveenlijn blijven westelijk van de reizigers-stromen, en hinderen zo niet de overstekende reizigers.

Aangaande de looproutes stelt Rover voor:

  • de trappen vanaf de perrons naar de Buitenveldertselaan/Parnassusweg te handhaven t.b.v. fietsenstalling, kiss-and-ride e.d.

  • een veilige looproute van station Amsterdam Zuid naar het VU-gebied te creëren via te bouwen lichte loopbruggen, in het verlengde van de perrons, over de Buitenveldertselaan/Parnassusweg heen.

Deze adviesvoorstellen, die op 27 januari 2014 bij de gemeenteraad van Amsterdam zijn ingediend, zullen volgens Rover resulteren in een compacte OV-terminal, die aansluit bij de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken betreffende de grote reizigers-stroom, waarbij veilige looproutes gegarandeerd zijn.

Station Zuid Mahler-zijde

N.b. De foto's van zijn de bestaande tunnel onder het station door.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT