Grote foto met reizigers

Menu


Poortjes op Amsterdam C.S.

Vanaf maandag 4 december zijn de poortjes naar de treinperrons gesloten. Alleen met een geldige O.V. chipkaart met voldoende saldo kan men toegang krijgen tot de perrons.

SAM 4018

Reizigers die willen overstappen op bussen, metro’s, ponten aan de andere zijde van het station kunnen nu zonder in te checken via de IJpassage of de Amstelpassage gelegen aan weerszijden van de Cuypershal (hoofdingang) hun weg vervolgen. Beide passages zijn voorzien van winkels.

SAM 4023

Reizigers/passanten die willen rondkijken of shoppen in de treinpassages kunnen na inchecken nog 60 minuten verblijven om binnen dit uur gratis uit te checken.

SAM 4017

In de vertrekhal is een trap geplaatst naar het perron 2b om zonder in te checken van de beide stationsrestauraties (Grand café-restaurant 1e klas en 2e klas) gebruik te kunnen maken. Reizigers kunnen ook gebruikmaken van de in-en uitcheckmogelijkheid bij de ingang van het restaurant zelf. Starbucks is met deze trap ook bereikbaar.

Meldpunt voor volle treinen en volle bussen

Rover heeft een meldpunt voor volle treinen waarvan de gegevens dagelijks worden doorgegeven aan de NS en een meldpunt voor volle bussen welke gegevens ook worden doorgestuurd aan de betreffende vervoersmaatschappij.

SAM 3823

 

De meldpunten zijn www.volletreinen.nl, ook verkrijgbaar als app voor Android of iPhone (“Meldpunt Volle Treinen”) en www.rover.nl/klantenservice/meldpunt-volle-bussen.

Op deze wijze kunnen de vervoersmaatschappijen er achter komen op welke tijdstippen van de dag de aantallen of grootte van hun vervoersmiddel aangepast moeten worden. Doe mee want vroeg of laat zal de aanhouder winnen!!

Plan Zuidasdok

Het vaststellen van de plannen rond het Zuidasdok - of simpeler gezegd de plannen rond station Amsterdam Zuid - is vrijwel afgerond. Rover onderschrijft het streven naar een kwalitatief hoogwaardig OV knooppunt van Internationale allure (zie Bestemmingsplan Zuidasdok toelichting blz. 24 vervolg doelstellingen 3.2).

Deze doelstelling kan naar ons idee het beste verwezenlijkt worden indien alle vervoersfuncties op elkaar aansluiten en voor de reizigers overzichtelijk en gebruiksvriendelijk bij elkaar te vinden zijn.

Momenteel gaat het ontwerp uit van situering van een busstation ten noorden van het NS station Amsterdam Zuid en tramhaltes ten zuiden van het station. Daardoor ontstaat een volstrekt versnipperde OV-terminal die voor reizigers niet te overzien is.

SAM 3167

Tussen bus- en tramhaltes komt een looproute van circa 250 meter door de nieuw te bouwen onderdoorgang Brittenpassage welke ook toegang verleent tot de spoorperrons. Vanwege de te plaatsen in- en uitcheckpoortjes bij de ingangen van de tunnel ontstaat voor de reizigers een verwarrende situatie, vooral voor diegenen die willen overstappen van bus naar tram of vice versa. Een veel logischer oplossing is een gezamenlijk tram-busstation ten zuiden van het NS station Amsterdam Zuid. Deze optie wordt dan ook al jaren door ROVER regio Amsterdam bepleit (zie raadsadres Rover 12 april 2016). Aangezien ten westen van het Mahlerplein en de Minerva-as de tramhaltes gepland zijn, zou een busstation met bijv. dynamische haltetoewijzing ten oosten daarvan gepland kunnen worden. Deze ruimte wordt nu nog in beslaggenomen door een fietsenstalling en de zuidelijke rijbanen van de A10 die ondergronds gebracht zullen worden. Een tweede ondergrondse fietsenstalling onder het Mahlerplein is onlangs in gebruik genomen.

Het realiseren van een OV terminal aan weerszijden van het Mahlerplein brengt reizigers en beleidsmakers dichter bij hun doel van een kwalitatief hoogwaardig OV knooppunt. In een tijd van economische onzekerheid en financiële rollercoasters vormt een betrouwbaar, compact en rendabel OV systeem een prima alternatief voor het gemeentelijke plan en een prachtig voorbeeld en visitekaartje van een werkelijk gastvrije en gebruiksvriendelijke (dus kwalitatief hoogwaardige) OV Terminal.

 

 

Artikel De Reiziger september 2017 (nr 5)

In het blad De Reiziger van september 2017 (jaargang 40, nummer 5) staat op bladzijde 22 t/m 24 het artikel "De Noord-Zuidlijn en het stadsnet". Daarin wordt verwezen naar de (voorlopige) GVB-lijnennetkaart per 22 juli 2018. Voor het geval deze niet op de site van het GVB te vinden is, kunt u hem hier downloaden.

Amsterdam slaat door met opheffen tramhaltes

De Gemeente en de Stadsregio Amsterdam maken het te bont met het opheffen van tramhaltes. Dat vindt de Rover-afdeling Regio Amsterdam, nu vanaf 17 juli opnieuw een halte is opgeheven, op de kop van de Overtoom bij de Overtoomse Sluis. Deze halte van lijn 1 is o.a. van belang voor de omgeving van de Zocherstraat en het begin van de Amstelveenseweg. Gemeten op de plattegrond is het Surinameplein de dichtstbijzijnde halte, maar de looproute daarheen betekent het extra oversteken van drukke verkeersstromen en het tweemaal passeren van de brug – met de kans dat die open is. Straks staat lijn 1 voor de geopende brug te wachten op de opgeheven halte, waar niemand meer eruit mag.

Maandag 18 juli 2016, 20:02:38. Reiziger ziet lijn 1 stad-uit aankomen.

 Maandag 18 juli 2016, 20:02:49. Op aanwijzing van bestuurder of conducteur loopt reiziger mismoedig naar halte Rhijnvis Feithstraat, terwijl aan de overzijde zich nieuwe argelozen verzamelen.

 Maandag 18 juli 2016, 20:03:06. Lijn 1 staat nog steeds voor rood, daar gaat de tijdwinst...

Rover is het eens met het sneller maken van belangrijke tramlijnen. Met de opheffing van enkele dicht bij elkaar gelegen haltes zijn wij akkoord gegaan, hoewel wij vinden dat ook andere mogelijkheden moeten worden onderzocht om tram- en buslijnen sneller te laten verlopen. Van enkele andere vonden wij dat de nadelen voor de passagiers niet opwegen tegen de geringe tijdwinst die wordt bereikt. De Overtoomse Sluis is een voorbeeld waarbij wij denken dat de OV-bereikbaarheid van de omgeving onevenredig lijdt onder de beperkte rijtijdwinst die op dit drukke verkeersknooppunt wordt geboekt. Lijn 1 heeft op zijn route een aantal kruispunten waar trams met meer dan honderd reizigers lang moeten wachten voor het rode licht. Daar valt méér snelheids- en regelmaat-verbetering te behalen dan door het voorbijrijden en vervolgens langer laten lopen van OV-klanten.

Rover is ook nog steeds ontstemd over het opheffen van de tramhalte Munt. Een onbegrijpelijke maatregel die afbreuk doet aan de attractiviteit van het openbaar vervoer. Ook daarbij is de beslissing niet tot stand gekomen na een goede dialoog tussen Gemeente/Stadsregio en OV-gebruikers. Rover wil graag in gesprek met wethouder/portefeuillehouder Litjens om te bezien hoe betere afwegingen kunnen worden gemaakt bij maatregelen om tram- en buslijnen sneller en betrouwbaarder te maken.

© Reizigersvereniging Rover | Afdeling Regio Amsterdam | Contact

Ontwerp en techniek door AlexIT